Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach - jego nakładem publikowane są prace naukowe zwarte, w tym redaktorskie i autorskie oraz skrypty. Grono autorów tworzą pracownicy naukowi Górnośląskiej WSP oraz ludzie nauki czołowych polskich uniwersytetów i uczelni pedagogicznych. Wydawnictwo Górnośląskiej WSP funkcjonuje od momentu założenia uczelni i tym samym wzbogaca jej działalność naukową i dydaktyczną.

Górnośląska WSP posiada własne wydawnictwo ciągłe pod tytułem „Nauczyciel i Szkoła”(ukazuje się od 1996 r.). Jest to półrocznik naukowo-dydaktyczny o zasięgu ogólnopolskim. Zyskał już szerokie grono odbiorców w środowisku uczonych, pedagogów i nauczycieli praktyków. Świadczą o tym pozytywne recenzje dotyczące jego zawartości oraz zasadności ukazywania się na rynku edukacyjnym. Na podkreślenie zasługuje skład Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej „Nauczyciela i Szkoły”, w skład których wchodzą wybitni uczeni z zakresu nauk pedagogicznych. Opracowania zamieszczane w czasopiśmie charakteryzują się różnorodnością zawartych treści, obrazując z jednej strony dynamikę zmian w myśleniu o pedagogice i edukacji, z drugiej wielość koniecznych do rozwiązania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Zaletą jest jego przydatność metodyczna, wzbogacająca warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy.