Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej istnieje od kiedy powstała Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Natomiast dopiero, gdy powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna, w 2001 roku wydawnictwo przybrało formę instytucjonalną, wyodrębnił się dział.

Celem wydawnictwa jest, przede wszystkim, edycja prac naukowych i zaspokajanie potrzeb naukowych uczelni, a także zaspokajanie potrzeb studentów w dziedzinie skryptów. Wydawnictwo wydaje monografie profesorskie, prace habilitacyjne, skrypty dla studentów.

Wydawnictwo Naukowe ATH jest również obecne poza granicami kraju. Szereg pozycji pisanych przez pracowników ATH znajduje zainteresowanie w europejskich domach wydawniczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się prace z dziedziny biologii, ochrony środowiska, a także z dziedzin technicznych, takich jak silniki spalinowe, dĄwigi, mechanika.