Kuria Metropolitalna Białostocka będąca zespołem instytucji i osób, wspomaga Arcybiskupa Metropolitę w zarządzaniu archidiecezją, a zwłaszcza w kierowaniu działalnością duszpasterską, nauczycielską, administracyjna i w wykonywaniu władzy sądowniczej. Od 2006 roku kuria mieści się w nowym budynku przy ul Kościelnej 1.