Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Biuletyn Polonistyczny
1991, Tom 34, Numer 1-2 (120-121)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z warsztatów polonistycznych : od redakcji. s. 1-4
Ogólne. s. 5-15
Staropolszczyzna. s. 16-31
Oświecenie. s. 32-39
Romantyzm. s. 40-58
Pozytywizm: Młoda Polska s. 59-80
Literatura współczesna. s. 81-124
Teoria literatury. s. 125-133
Folklorystyka. s. 134-135
Metodyka nauczania. s. 136-138
Indeks twórców. s. 139-147
Indeks autorów Romualda Truszkowska s. 148-161
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 162-166