Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 115
Biuletyn Polonistyczny
1987, Tom 30, Numer 1 (103)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Hubert Górnowicz Edward Breza s. 146-149
Krystyna Kuliczkowska Grzegorz Leszczyński s. 149-153
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 165-170
Uniwersytet Szczeciński Jerzy Jarowiecki s. 175-179
Uniwersytet Warszawski Ewa Odachowska-Zielińska s. 183-185
Katolicki Uniwersytet Lubelski Marian Lewko s. 185-188
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 188-189
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Kazimierz Gajda s. 189-191
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu Leokadia Pośpiechowa s. 192-195
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Władysław Magnuszewski s. 200-201
"Bajka staropolska-model i pogranicza", Janina abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"O ironii jako o kategorii literackiej", Beda Alleman, Tłum. M.Dramińska-Joczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Beda Alleman s. 205
"Nad tekstem >>Lalki<<", Józef Bachórz, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Estetyka twórczości słownej", Michaił Bachtin, Tłum. D.Ulicka, oprac. i wstęp: E.Czaplejewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michaił Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 207
"Jak opracować syntezę artystycznych problemów poezji polskiej (po 1939 roku)?", Edward Balcerzan, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 209
"Pod czarną gwiazdą", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 6 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Odbiór a konwencje literackie. (Kilka myśli schematyzujących)", Kazimierz Bartoszyński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Rozważania o społeczeństwie mrowiska w >>Dramatach<< S. I. Witkiewicza", Tomasz Bocheński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nulla metaphora sine contradictione?", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją", Włodzimierz Bolecki [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 215
"Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim", Dobrochna Bolewska, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Dobrochna Bolewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Między tradycją a awangardą. Nad Rękopisem dramatów Jerzego Zawieyskiego", Jan Z. Brudnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Anna Bujnowska Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 217
"O przestrzeni w liryce Młodej Polski. Opis typów dużej przestrzeni", Jan A. Choroszy, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan A. Choroszy (aut. dzieła rec.) s. 219
"O krakowskich samotnikach", Jan Ciechowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Czeska Praga teatralna a teatralne życie Krakowa", František, Černy, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka František Černy (aut. dzieła rec.) s. 221
"Hymn w systemie gatunków liryki greckiej", Jerzy Danielewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Danielewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Kultura humanistyczna ludzi nauk technicznych. Rekonesans-wybrane problemy i aspekty", Czesław P. Dutka, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Czesław P. Dutka (aut. dzieła rec.) s. 225
"Dzieje teatru polskiego", Red. T.Sivert, T.5. Teatr polski w latach 1918-1965, Oprac. S.Marczak-Oborski, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 225
"Chimery pana Mikołaja. /3 Joanna Wiszniewicz Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 227
"Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki i impresje", Jerzy Ficowski, Kraków 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 227
">>Dziennik Departamentu Kaliskiego<< z lat 1809-1812. Źródła tekstów poetyckich z epoki napoleońskiej", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Cztery typy fikcji narracyjnej", Michał Głowiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Zagadnienie parodii w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 231
"Ironia, satyra, parodia-o ironii w użyciu pragmatycznym", Linda Hutcheon, Tłum. K.Górska"Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Linda Hutcheon (aut. dzieła rec.) s. 233
"Spójność tekstów językowych", Maria Indyk [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 233
"Teatr Hilarego Meciszewskiego. Teoria i praktyka", Zbigniew Jabłoński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Historia Telemaka<< Jana Stanisława Jabłonowskiego. Jasny epizod czasów saskich", Waldemar Janiec, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 Anna Bujnowska Waldemar Janiec (aut. dzieła rec.) s. 235
"Wokół polskiego przekładu >>Belizariusza<< Marmontela", Waldemar Janiec, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Waldemar Janiec (aut. dzieła rec.) s. 237
">>Rozbitych harf niedomówiony dźwięk<<. (W stoczterdziestolecie romantycznego tomu poezji)", Maria Janion, "Twórczość" nr 3 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 237
"Ireneusz Iredyński", Krzysztof Karasek, "Twórczość" nr 7 (1986) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Krzysztof Karasek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Karel Havliček Borovský w kręgu literatury polskiej. studia", Krystyna Kardyni-Pelikanová, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 241
"Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia", David S. Kaufer, Tłum. M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak David S. Kaufer (aut. dzieła rec.) s. 241
"Ironia jako trop", Catherina Kerbrat-Orecchioni, Tłum. M.Dramińska-Joczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Catherina Kerbrat-Orecchioni (aut. dzieła rec.) s. 243
"Figliki Szyfmana", Edward Kosiński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Edward Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 245
"Szkic o patrzeniu i widzeniu w dramacie ekspresjonistycznym", Iwona Kotelnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Maria Prussak Iwona Kotelnicka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Gombrowiczowskie dyskursy o literaturze i krytyce", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Kapitalizm, rewolucja, tyrania. Studium o >>Nostromo<< Josepha Conrada", Wiesław Krajka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Wiesław Krajka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Literatura romantyczna a numizmatyka", Leon Krzemieniecki, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Leon Krzemieniecki (aut. dzieła rec.) s. 249
"Między teorią a historią literatury", Eugeniusz Kucharski, Wybór i oprac. A.Hutnikiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Krakowska moderna w Łodzi", Anna Kuligowska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Kuligowska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Z dziejów jednego motywu. Sienkiewicz - Marivaux", Kazimierz Kupisz, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Kazimierz Kupisz (aut. dzieła rec.) s. 253
"O problemach literatury z punktu widzenia czytelnika", Janusz Lalewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 253
"Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury", Janusz Lalewicz, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 255
"Na śladach Albina Mollera w Polsce", Rafał Leszczyński, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Rafał Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Skandynawowie w repertuarze krakowskim (1877-1918)", Marian Lewko, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Marian Lewko (aut. dzieła rec.) s. 257
"O >>Wierszach różnych<< Ignacego Krasickiego", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 257
"Problemy filologiczne w >>Księgach hetmańskich<< Stanisława Sarnickiego", Jakub Zdzisław Lichański, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Wtajemniczenie i refleksje. Szkic monograficzny o Janie Parandowskim", Jakub Zdzisław Lichański, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
">>Berlińska impresja<<. Ze >>Szkiców, fragmentów utworów, notatek<< T. Micińskiego", Tadeusz Linkner, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Linkner (aut. dzieła rec.) s. 261
"Kazimierza Chłędowskiego niektóre uwagi o prasie", Jerzy Lohman, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Lohman (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Przegląd Propagandowy<< - teoretyczno-propagandowe pismo konspiracyjne", Józef Lubiński, Grzegorz Mazur, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 2 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Józef Lubiński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) s. 263
"Radziwiłła Sierotki sprawa o budowie meczetu Aromele w Kairze i polska anegdota, jak dziady uratowały pana od upadku", Józef Magnuszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 263
"Kierunki polityki kulturalnej a uwarunkowania i możliwości powieści politycznej w latach 1945-1970", Stanisław Majchrowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Biografia literacka w szkole (rekonesans teoretycznodydaktyczny)", Jan Majda, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.56, Kraków 1985 : [recenzja] Marek Tobora Jan Majda (aut. dzieła rec.) s. 265
"O gawędzie", Bolesław Makowski, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Bolesław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 267
"Jan Kochanowski w Królewcu", Janusz Małłek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 267
"Pytania do semiotyków", Henryk Markiewicz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269
"Edytorstwo publikacji naukowych", Leon Marszałek, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Leon Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 269
"Czym >>ta trzecia<< kusi badacza literatury?", Anna Martuszewska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 271
">>Nowiny<< pod redakcją Aleksandra Świętochowskiego", Bogdan Mazan, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 271
"Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej", Teresa Michałowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Epitalamium staropolskie", Katarzyna Mroczek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 273
"Ironia: podstawowe klasyfikacje", D.C. Muecke, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak D.C. Muecke (aut. dzieła rec.) s. 275
"Brandstaetter w Ossolineum", Tomasz Naganowski, "Ze Skarbca Kultury" z.41 (1986) : [recenzja] Marek Tobora Tomasz Naganowski (aut. dzieła rec.) s. 275
">>Polska w obszernych wiadomościach swoich skrócona...<<. Rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego", Krystyna Nizio, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Nizio (aut. dzieła rec.) s. 277
"Scenografia krakowska w XIX wieku", Kazimierz Nowacki, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Kazimierz Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 277
"Tezy o mimetyczności", Ryszard Nycz [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Lakierowanie kartofla", Tadeusz Nyczek, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii", Jan Okoń, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 281
"Semantyka >>ja<< literackiego (>>ja<< tekstowe wobec >>ja<< twórcy)", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 281
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria). Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T. LXVIII", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 283
"Twórczość i komunikacja literacka. Spór o podstawy literaturoznawstwa marksistowskiego", Bogdan Owczarek, Warszawa 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Kogo posadzono w tej klasie?", Krzysztof Pleśniarowicz, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"O analogiach malarskich, narracji i Władcy Much", Marian Płachecki [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 287
"W stronę nadrealizmu. O poezji Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 289
"Karol Hubert Rostworowski a teatr krakowski", Jacek Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 289
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Wędrówka jako model życia i twórczości aktora w teatrze polskim XIX w.", Dobrochna Ratajczak, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 293
"O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarskiego", Tadeusz Sivert, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 293
"Metodologiczne problemy stylistyki", Teresa Skubalanka [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 295
"Aspekt genologiczny >>Franciszek<< Jana Kochanowskiego", Stefania Skwarczyńska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 295
"Wprowadzenie do badań nad konferencjami teoretycznoliterackimi", Janusz Sławiński [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 297
"Słownik pracowników książki polskiej", Red. I.Treichel, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 297
"Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem", Dan Sperber, Deirdre Wilson, Tłum. M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Dan Sperber (aut. dzieła rec.) Deirdre Wilson (aut. dzieła rec.) s. 299
"Elementy teorii genologicznej w pismach Platona", Stanisław Stabryła, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 301
"Interpretacja postaci Jan III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 301
"Twórczość Tadeusza Hołuja", Marian Stępień, Warszawa 1985: [recenzja] Anna Bujnowska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 303
"O funkcjach muzyki teatralnej", Elżbieta Sudolska, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Elżbieta Sudolska (aut. dzieła rec.) s. 305
"Strindberg i niemiecki ekspresjonizm", Grażyna Szewczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Maria Prussak Grażyna Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 307
"Funkcjonowanie exemplum w systemie retoryki starożytnej", Teresa Szostek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Szostek (aut. dzieła rec.) s. 307
"Okres? (Jeszcze o tzw. poezji okupacyjnej)", Jerzy Święch [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 309
"Oddziaływanie teatru krakowskiego na warszawski od Koźmiana do otwarcia Teatru Polskiego Szyfmana", Roman Taborski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 309
"Tłumaczenie czy przetwarzanie informacji", Jan Trzynadlowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 311
"Uwagi o polskim literaturoznawstwie", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XVII, nr 235 (1985) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 313
"Ku wizji Krasińskiego. Marian Zdziechowski we wczesnych dyskusjach nad neoromantyzmem polskim", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 313
"Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych", Roman Wapiński, "Zeszyty Humanistyczne UG", z.28, Gdańsk 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 315
">>Cud<< Wojciech Bogusławskiego - polityka i artyzm. W kręgu genezy, pogłosów, paralel", Ryszard Wierzbowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 315
"Problemy metodologiczne i metodyczne polonisty zagranicznego związane z opracowaniem >>Zarysu literatury polskiej<<", Pavel Winczer, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Pavel Winczer (aut. dzieła rec.) s. 317
"Literatura romantyczne", Alina Witkowska, Warszawa 1986 ; [recenzja] Joanna Wiszniewicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 319
"Kategorie przestrzeni w >>Brzezinie<< Jarosława Iwaszkiewicza", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 319
"Wydziedziczenie i kompleksy. O młodej literaturze polskiej lat 1975-1980", Bogusław Wróblewski, Lublin 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Bogusław Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 321
'Konstanty Gaszyński- - pisarz prowansalski", Franciszek Ziejka, "Ruch Literacki" nr 1 (1986) : [recenzja] Anna Bujnowska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 321
"O współczesności retoryki", Jerzy Ziomek [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323