Znaleziono 18 artykułów

Juliusz Nowak-Dłużewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszukiwania naukowe we Włoszech na jesieni roku 1961 Juliusz Nowak-Dłużewski s. 67-70
Formy religijne staropolskiej poezji politycznej Juliusz Nowak-Dłużewski s. 104-122
I jeszcze w sprawie Oświecenia w Polsce Juliusz Nowak-Dłużewski s. 177-184
"Dynastia literacka Leszczyńskich. / Kartka z dziejów poezji okolicznościowej w Polsce w. XVII Elżbieta Sarnowska Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj młodsi Wazowie", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 204
Próba rewizji poezji barskiej Kazimierza Kolbuszewskiego Juliusz Nowak-Dłużewski s. 206-214
Pogłosy "Przedmowy krótkiej do poćciwego Polaka stanu recerskiego" Mikołaja Reja w literaturze w. XVI i pierwszej połowy XVII Juliusz Nowak-Dłużewski s. 223-238
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Studia i szkice", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jażdżewska-Goldsteinowa Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 253
Zakończenie polemiki w sprawie zagadek sejmowych Juliusz Nowak-Dłużewski Kazimierz Wyka s. 309-312
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce", t. 3-5, Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1969-1972, Instytut Wydawniczy PAX, ss. 252 + 10 wklejek ilustr.; ss. 440 + 10 wklejek ilustr.; ss. 387 + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 339-347
Uwagi w sprawie artykułu Emila Kipy "Na marginesie literatury Sejmu Wielkiego" Juliusz Nowak-Dłużewski s. 347-348
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy zygmuntowskie", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1966, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 424 + 12 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Stefan Nieznanowski Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 376-383
"Z problemów nauki okresu Oświecenia", Irena Stasiewiczówna, Wrocław 1960 : [recenzja] Juliusz Nowak-Dłużewski Irena Stasiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 495-499
Ze staropolskiej poezji politycznej Juliusz Nowak-Dłużewski s. 548-561
"Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego", przygotował do druku, objaśnił i wstępem poprzedził Juliusz Nowak-Dłużewski, redaktor naukowy Jadwiga Pietrusiewiczowa, Wrocław 1953, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIII, 1 nlb., 316 : [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 580-583
"Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Średniowiecze", Juliusz Nowak-Dłużewski, Warszawa 1963, Instytut Wydawniczy «Pax», s. 152 + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Ludwika Ślęk Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 665-669
Poezja Sejmu Czteroletniego : nowe pozycje literackie Jan Kott Juliusz Nowak-Dłużewski s. 965-987