Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Biuletyn Polonistyczny
1960, Tom 3, Numer 9

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa uniwersyteckiego podręcznika historii literatury polskiej. s. 5-7
50 rocznica "Pamiętnika Literackiego" Aniela Piorunowa s. 7-11
Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom poetyki Zofia Florczak s. 11-12
Stan prac nad bibliografią literatury polskiej wg "Literatury polskiej" G. Korbuta. s. 13-16
Z prac Instytutu Badań Literackich. Jacek Trznadel s. 16-22
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 23-25
Stan organizacyjny uniwersyteckich katedr historii literatury polskiej w r. akadem. 1960 s. 26
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sekcja Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych. s. 27-32
Z prac Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. s. 37-46
Stan badań nad rusycystyką literacką w Polsce Samuel Fiszman s. 46-53
Prace z pogranicza literackiego polsko-zachodniosłowiańskiego Józef Magnuszewski s. 53-58
Sesja naukowa poświęcona twórczości Marii Konopnickiej Mirosława Puchalska s. 58-61
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (maj-czerwiec 1960). Leon Płoszewski s. 62
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (19.V-17.VIII.1960). Mieczysław Inglot s. 62-64
Badania nad literaturą dla dzieci i młodzieży Krystyna Kuliczkowska s. 64-67
Nabytki archiwalne Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie - Archiwum Andrzeja Towiańskiego; archiwalia po Ludwiku Orpiszewskim Janusz Odrowąż-Pieniążek s. 68-70
Z działalności Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie. s. 70-73
Wśród czasopism. s. 73-76
Prace naukowe z zakresu polonistyki Biblioteki Kórnickiej PAN. s. 73
Piąty Międzynarodowy Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów : rozszerzenie działalności Biura Kursów. s. 76-78
Uroczystości 150-lecia urodzin Juliusza Słowackiego we Włoszech Bronisław Biliński s. 79-80
Poszukiwania korespondencji A. Humboldta. s. 80-81
Mickiewicz - Blätter s. 80