Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Biuletyn Polonistyczny
1962, Tom 5, Numer 14

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słownik polszczyzny XVI wieku. s. 5-9
Z warsztatu filologa-statystyka Jerzy Woronczak s. 9-11
Z prac nad wydawnictwem "Obraz literatury polskiej XIX i XX w.". s. 11-12
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża Alina Brodzka s. 12-13
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (17.I.-28.II.1962 r.). Krystyna Sierocka s. 13-14
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 15-26
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 26-33
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 34-38
zmieniam tytuł na Zespołowa Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 38-43
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego s. 44-48
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sekcja Filologii Polskiej s. 48-54
Katedra Historii Literatury Polskiej i Katedra Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 54-58
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach. s. 59-69
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 69-74
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 74-80
Rozprawy doktorskie : streszczenia autoreferatów. s. 81-87
Biblioteka Narodowa Henryk Sawoniak s. 88-99
Biblioteka Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie Halina Natuniewicz s. 99-103
Pracownia Bibliograficzna Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. s. 103-104
Konferencja teoretycznoliteracka młodszych pracowników naukowych polonistyki. s. 104-105
Prace przygotowawcze z okazji roku J. I. Kraszewskiego. s. 106-107
Anna Mańkowska : wspomnienie pośmiertne. s. 107
Pamiętnik Literacki, zesz. 2 s. 108
Sprostowanie. s. 108