Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Biuletyn Polonistyczny
1964, Tom 7, Numer 19

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac nad podręcznikiem historii literatury polskiej. s. 5-14
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 14-24
Z najnowszych wydawnictw IBL. s. 24-28
Odczyty naukowe w IBL (streszczenia). s. 28-36
Rozprawy habilitacyjne i doktorskie. s. 37-55
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 56-71
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego. s. 72-78
Katedry Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 79-85
Katedra Teorii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 86-89
Katedra Teorii Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 89-94
Sekcja Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. s. 94-99
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 99-105
V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii. s. 106-116
Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badań Prozy Ludowej w Budapeszcie. s. 117
"Lud białoruski" Michała Fedorowskiego Ryszard Wojciechowski s. 117-119
Nowa Księga przysłów polskich Stanisław Świrko s. 119-120
Kronika. s. 121-122