Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 157
Biuletyn Polonistyczny
1970, Tom 13, Numer 38

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Główne problemy literatury staropolskiej" : sprawozdanie z zebrania naukowego. s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konferencja nt. "Przemiany tradycji barskiej". s. 7-11
"Lenin i romantyka rewolucyjna w sztuce" : sprawozdanie z sesji naukowej. s. 11-14
"Literatura i rewolucja. Z problematyki związków literackich polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich w wieku XX" : sprawozdanie z sesji naukowej. s. 14-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Międzynarodowa Konferencja Komisji "Ogólnosłowiańskiego Atlasu Lingwistycznego". s. 17-22
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 22-34
Katedra Historii Literatury Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 35-44
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. s. 44-52
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 52-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Streszczenia rozpraw doktorskich Krystyna Jakowska Jadwiga Kotarska Renarda Kazimiera Ocieczek Tadeusz Oracki Danuta Żebrowska s. 59-72
Sprawozdanie z pobytu gości zagranicznych w Instytucie Badań Literackich w I półroczu 1970 r. Maria Wiśniewska s. 73-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Błazeńskie zwierciadło: rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 85
"Odrodzenie włoskie i literatury słowiańskie wieku XV i XVI", Ilia N. Goleniszczew-Kutuzow, Warszawa 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ilia N. Goleniszczew-Kutuzow (aut. dzieła rec.) s. 85
"Pieśni", Jan Kochanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 87
"Bibliografia dzieł Mikołaja Reja : okres staropolski", Irena Rostkowska, Wrocław 1970 : [recenzja] Irena Rostkowska Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 87
"Torquato Tasso, Piotr Kochanowski i tradycja epiki barokowej u Słowian i Węgrów", Endre Angyal, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Endre Angyal (aut. dzieła rec.) s. 89
"Studia i portrety", Zofia Szmydtowa, Warszwa 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 89
"Kraków w czasach Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Włoskie podróże Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Kilka uwag o polskim "Orlandzie", Mieczysław Brahmer, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 93
"Ożywienie związków z Włochami w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium Stanisława Windakiewicza", Franciszek Bielak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Franciszek Bielak (aut. dzieła rec.) s. 93
"Problematyka słowackich przekładów z Ariosta i Tassa na tle polskich tłumaczeń P. Kochanowskiego", Rudolf Brtań, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Rudolf Brtań (aut. dzieła rec.) s. 95
"Dookoła Piotra Kochanowskiego przekładu "Jerozolimy wyzwolonej" /sprawa oktawy Barbara Otwinowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 95
"Piotr Kochanowski w polskim Oświeceniu oraz przekłady Ariosta i Tassa pióra Krasickiego i Trembeckiego", Sante Graciotti, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 97
"Z dziejów "Gofreda" na Litwie: Tasso-Kochanowski na amatorskiej scenie wileńskiej z r. 1825", Anna Kaupuż, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 97
"Warsztat epicki "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej", Stefan Nieznanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 99
"Gofred Tassa Kochanowskiego na Rusi w wieku XVII-XVIII", Ryszard Łużny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 99
"Struktura stylistyczna "Gofreda" na tle tradycji polskiej", Riccardo Picchio, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 101
"Geniusz przekładu: "Godfrey" Fairfaxa /1600 Barbara Otwinowska Jerzy Pietrkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 101
"Rex interpretum Polonorum", Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 103
"O pierwszym przekładzie chorwackim "Jerozolimy wyzwolonej" dedykowanym królowi polskiemu", Milan Ratković, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Milan Ratković (aut. dzieła rec.) s. 103
"Lament Sakrypanta w oryginale i spolszczeniu Piotra Kochanowskiego na tle renesansowych przetworzeń motywu", Zofia Szmydtowa, Wrocław-Warszawa-Kraków : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 105
"Tradycje poetyckie Jana Kochanowskiego w twórczości Piotra Kochanowskiego", Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 105
"Przekład "Jerozolimy wyzwolonej" Tassa w romansach wierszowanych Wacława Potockiego", Jan Zaremba, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 107
"Recepcja "Jerozolimy wyzwolonej" w Polsce i na Zachodzie", Wiktor Weintraub, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 107
"Światowa sława Orzechowskiego", Jerzy Starnawski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 109
"Między Krakowem i Przemyślem: o małopolskich rybałtach i ludowym charakterze literatury sowiźrzalskiej", Stanisław Grzeszczuk, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 109
"O poezji baroku", Stanisław Balbus, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 111
"Rozmyślanie przemyskie: apokryf z przełomuXV i XVI wieku", Kasper Świerzowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Kasper Świerzowski (aut. dzieła rec.) s. 111
"Pieśni Zbigniewa Morsztyna", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Himanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Mikołaj Rej na tle prądów gospodarczych epoki", Jerzy Topolski, "Nurt" nr 3 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Humanitas rzymska", Krystyna Paulo da Silva, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Krystyna Paulo da Silva (aut. dzieła rec.) s. 115
"Spór o Las Casasa", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 115
"Ignacy Krasicki w świetle własnej korespondencji", Julian Olszak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Julian Olszak (aut. dzieła rec.) s. 117
"Ziemia przemyska w twórczości Ignacego Krasickiego", Mieczysław Piszczkowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX w. : studia", Janina Kamionkowa, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 121
"Matejko i Kraszewski: dwie koncepcje dziejów Polski", Wincenty Danek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 121
"Legion włoski i "Trybuna Ludów", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Wiązanka historycznoliteracka: studia i szkice", Stanisław Pigoń, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 123
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wprowadzenie w "Pana Tadeusza", Stanisław Pigoń, Kraków 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 125
"Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871: studium monograficzne", Elżbieta Słodkowska, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Elżbieta Słodkowska (aut. dzieła rec.) s. 127
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 127
"Drogi Jana Zachariasiewicza: z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej", Maria Grzędzielska, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Powieści biograficzne Jana Zachariasiewicza", Czesław Kłak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Kornel Ujejski w Medyce", Aleksander Żyga, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 131
"Aleksandra Fredry farsa osiecka", Julian Krzyżanowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Norwid i Chopin w dziennniku Koźmiana", Zbigniew Sudolski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 133
"W sprawie "ulotnego powiedzenia" Mickiewicza" , Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja]. Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Zwycięstwo metafory : o "Dziadach" wileńskich", Rolf Fiegutch, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Rolf Fiegutch (aut. dzieła rec.) s. 135
"Julian Klaczko o Edwardzie Dembowskim", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 135
"O "Genezis z ducha", Alina Kowalczykowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 137
"Nieznany list Mickiewicza do Davida d Angers", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Dwa oblicza wczesnego romantyzmu /Mickiewicz-Malczewski Maria Joczowa Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 139
"O twórczości Wyspiańskiego", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 139
"Twórczość Henryka Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Poglądy Wilhelma Feldmana jako krytyka literackiego", Andrzej Jazowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Jazowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Poeta-malarz: studium o Stanisławie Wyspiańskim", Taduesz Makowiecki, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Taduesz Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 143
"O postawie epickiej w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej", Henryk Markiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 145
"Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917", Jan Prokop, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 145
"Wojna i pokój" a "Popioły", Eleonora Czuchnowa, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Eleonora Czuchnowa (aut. dzieła rec.) s. 147
"O Wacławie Berencie: cz. II/1918-1940 Hanna Filipkowska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 147
"Cycero w recepcji twórczej Żeromskiego", Maria Schleicher, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Maria Schleicher (aut. dzieła rec.) s. 149
"Studium wariantów w cyklu czterech poematów Verhaerena", Zofia Irena Kalinowska, Katowice 1969 : [recenzja] Stefania Bańcer Zofia Irena Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wkład Pawlikowskich w życie kulturalne ziemi przemyskiej", Mirosław Krajewski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Promień" pod sugestiami "Głosu", Urszula Śmigielska, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Urszula Śmigielska (aut. dzieła rec.) s. 151
"Oto noc płomieniem czerwona", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 153
"Wyspiański w Czechach", Bartoš Otakar,"Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Bartoš Otakar (aut. dzieła rec.) s. 153
"Teoria i praktyka : /wokół Leśmianowskiej wizji teatru Hanna Filipkowska Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Spór o Asnyka" , Stanisław Pigoń, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 155
"Legenda Rimbauda", Artur Międzyrzecki, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Stefania Bańcer Artur Międzyrzecki (aut. dzieła rec.) s. 157
"Reżyser ma pomysły", Konrad Górski, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dylematy i traycje : szkice i felietony", Jan Górski, Kraków 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Jan Górski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Karol Ludwik Koniński", Bronisław Mamoń, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Stradecki Bronisław Mamoń (aut. dzieła rec.) s. 159
"Godzina dramatu : eseje o teatrze i literaturze", Wojciech Natanson, Poznań 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z różą czerwoną przez Paryż", Wojciech Natanson, Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Poezja zbuntowana : szkice i wspomnienia : wyd.2 rozszerzone i poprawione", Anatol Stern, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 163
"Legendy naszych dni", Anatol Stern, Kraków 1969 : [recenzja] Janusz Stradecki Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 163
"Gałczyński a wzory literackie", Marta Wyka, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Powtórka z polskiego : szkice literackie", Józef Szczypka, Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Józef Szczypka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść", Artur Hutnikiewicz, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Droga twórcza Lecha Piwowara", Wacław Torbus, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wacław Torbus (aut. dzieła rec.) s. 167
"Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim", Roman Pollak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Józef Kapuściński-poeta i działacz", Julian Olszak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Julian Olszak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Firma portretowa" S.I.Witkiewicz ", Andrzej Kostołowski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Andrzej Kostołowski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Etyka czynu w prozie polskiej", Jan Zdzisław Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Jan Zdzisław Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 171
"Praw szlachetnych dyktator /Lenin Hanna Kirchner Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
"Stanisław Pigoń w kręgu Młodej Polski", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Czas czynu" polskich ekspresjonistów", Edward Pawlak, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Edward Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 175
"Polifonia poetycka: niemiecka i polska poezja socjalistyczna w latach 1918-1939", Heinz Olschowsky, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Heinz Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dlaczego Uniłowski?", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Portret pokolenia w młodej prozie", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 177
"James Joyce- sytuacja i poetyka", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 179
"Trudności i perspektywy", Włodzimierz Sokorski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Włodzimierz Sokorski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Dwie kultury", Andrzej Wasilewski, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Andrzej Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Trzydzieści lat z Adamem Polewką", Witold Zechenter, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Witold Zechenter (aut. dzieła rec.) s. 181
"Teatr mały" i "Teatr ogromny", Dobrochna Ratajczak, "Nurt" nr 2 (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 183
"Niepokoje teatru lat sześćdziesiątych", Andrzej Falkiewicz, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Sytuacja i styl : o twórczości prozatorskiej w ćwierćwieczu Polski Ludowej", Zbigniew Żabicki, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 185
"Eros i Tanatos : "Brzezina" Jarosława Iwaszkiewicza", Ryszard Przybylski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Helena Zaworska Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Stanisław Pigoń jako uczony", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (19700 : [recenzja] Izabela Szubert Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 187
"Miejsce "Nocy i dni" w literaturze polskiej", Ewa Korzeniewska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Lenin a literatura rosyjska", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Z korespondencji redakcyjnej profesora Stanisława Pigonia", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Majakowski a Lenin", Florian Nieuważny, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 191
"Ufność i zwątpienie: od modernistycznego estetyzmu do katastroficznej negacji kultury", Andrzej Gronczewski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Parandowski a Wilde /o "Królu życia" Hanna Filipkowska Bożena Sadkowska (aut. dzieła rec.) s. 193
"Tadeusz Gajcy", Jolanta Dudek, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 193
"Antymonie historyzmu : / na marginesie dyskusji literackich lat 1945-1948 Izabela Szubert Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 195
"Od "odzyskanego śmietnika" do "spiżarni Bigdy" / o metaforze w tzw. "powieściach politycznych" Kadena Janusz Stradecki Zenobia Kitówna (aut. dzieła rec.) s. 195
"Funkcja obrazu w strukturze wiersza: na podstawie wczesnej poezji anglo-amerykańskiej XXw.", Andrzej Kopcewicz, Poznań 1969 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Kopcewicz (aut. dzieła rec.) s. 197
"O kompozycji "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 197
"Funkcja artystyczna pastorałek w twórczości Tytusa Czyżewskiego i Jerzego Harasymowicza", Grzegorz Gazda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 199
"Architektonika graficzna poetyckiego utworu drukowanego", Grzegorz Gazda, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 199
"Funkcje ideologiczne narracyjnej formy utopii", Anna Goreniowa, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Anna Goreniowa (aut. dzieła rec.) s. 201
"Irzykowski o miejscu literatury w kulturze : komunikat", Wojciech Głowala, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 201
"Kategoria narodu w badaniach literackich / na przykładzie I. Chrzanowskiego koncepcji romantyzmu Ewa Szary Jerzy Keiling (aut. dzieła rec.) s. 203
"Z problemów socjologi form literackich", Wincenty Grajewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Problematyka lamentów chłopskich", Andrzej Litwornia, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 205
"Sport w literaturze : komunikat", Wojciech Lipoński, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Wojciech Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 205
"Poezja północy w "Marii" A. Malczewskiego", Marian Maciejewski, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Entwicklungsroman" - poetyka historyczna- kategoria "roli", Hubert Orłowski, Wrocław 1970 : [recenzja ] Ewa Szary Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Badanie nad pamiętnikami w socjologi kultury", Michał Strąk, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Michał Strąk (aut. dzieła rec.) s. 209
"Ideologia jako wyznacznik przemian strukturalnych utworów polskiej literatury międzywojennej na terenie współczesnych adaptacji filmowych", Jan Rek, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jan Rek (aut. dzieła rec.) s. 209
"Z motywów międzywojennej liryki Kazimiery Iłłakowiczówny", Barbara Łopatkówna, Katowice 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Barbara Łopatkówna (aut. dzieła rec.) s. 211
"Z problematyki wypowiedzi dyskursywnych", Ewa Szary, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Ewa Szary (aut. dzieła rec.) s. 211
"Teorie utopii", Eugeniusz Ney, Katowice 1969 : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Ney (aut. dzieła rec.) s. 213
"O głównych tezach współczesnej genologii", Zbigniew Jerzy Nowak, Katowice 1969 : [recenzja] Ewa Szary Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Socjologia literatury : kilka etapów historycznych", Jacques Leenhardt, 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Jacques Leenhardt (aut. dzieła rec.) s. 215
"Socjologia literatury : stan obecny i zagadnienia metodologiczne", Lucien Goldmann, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Lucien Goldmann (aut. dzieła rec.) s. 215
"Od fantastycznej filozofii do historiozoficznej fantastyki", Stanisław Lem, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Hanna Kirchner Stanisław Lem (aut. dzieła rec.) s. 217