Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Biuletyn Polonistyczny
1961, Tom 4, Numer 10

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rejestracja średniowiecznych rękopisów literackich : stan prac. s. 5-8
"Zjazd Naukowy Polonistów (10-13 grudnia 1958)", pod red. K. Wyki, Wrocław 1960 : [recenzja] K. Wyka (aut. dzieła rec.) s. 9-11
Produkcja wydawnicza IBL w r.1960. s. 11-14
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 14-16
Rozprawy doktorskie : streszczenia autoreferatów. s. 16-24
Historia tekstu "Ody do młodości" i próba jego ustalenia Konrad Górski s. 25-27
Czasopisma polskie z lat 1801-1850 w zbiorach Biblioteki IBL Zbigniew Kempka s. 27-36
Sprawozdanie z podróży naukowej do USRR Jadwiga Czachowska s. 37-38
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (październik 1960 r.). J. Kulczycka-Saloni s. 39-40
Sprawozdanie z podróży do Paryża (25.X.1960-24.I.1961). Jadwiga Rużyło-Pawłowska s. 41-42
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 43-55
Katedra Historii Literatury Polskiej UMCS w Lublinie. s. 55-60
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 60-66
Silesiaca polonistyczne. s. 67-70
Katedra Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 70-73
Prace naukowe z zakresu polonistyki pracowników Wydawnictwa Zakładu Narodowego im.Ossolińskich. s. 73-77
Prace z pogranicza literaturoznawstwa i językoznawstwa. s. 77
Słownik polskiego folkloru. s. 78-80
Uroczystości kasprowiczowskie w Inowrocławiu w setną rocznicę urodzin poety. s. 80-81
Wśród czasopism. s. 81-84
Kurs Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów. s. 84-86
"Mickiewicz - Blätter", 1960, zesz. XIV. s. 86-87