Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Biuletyn Polonistyczny
1966, Tom 9, Numer 25

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolskie spotkanie teatralne Wanda Roszkowska s. 5-10
Konferencja poświęcona powieści XIX i XX w. Barbara Biskupska s. 10-15
Badania nad średniowieczem w Instytucie Badań Literackich. s. 15-23
Konferencja poświęcona teorii powieści. s. 23-27
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 27-29
Produkcja wydawnicza IBL w r. 1965. s. 29-36
Z działalności Biblioteki Instytutu Badań Literackich. s. 36-37
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 39-57
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 57-67
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. s. 67-77
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. s. 77-84
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 85-94
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 95-111
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Zbigniew Goliński Michał Głowiński Edmund Jankowski Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Sławiński Anna Wierzbicka Stanisław Świrko s. 113-122
Jubileusz prof. Stefanii Skwarczyńskiej. s. 123-127
Ocena Wydawnictwa "Biblioteka Narodowa". s. 127-130
Nowe tomy dzieł Oskara Kolberga. s. 130-132