Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Biuletyn Polonistyczny
1958, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Pracownia Bibliografii Staropolskiej. s. 5-14
Kartoteka bibliograficzna zawartości literackiej czasopism polskich XVIII-XX w. s. 14-20
Dział Dokumentacji Historii Literatury Polskiej XIX i XX wieku. s. 20-28
Informacja o wyjeździe do Grodna i Wilna Edmund Jankowski s. 28-29
Produkcja Wydawnicza Instytutu Badań Literackich w r. 1957. s. 30-38
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 39-42
Katedra Teorii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 43-44
Poznański Ośrodek Polonistyczny. s. 45-52
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych. s. 53-55
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 56-57
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 58-62
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 62-64
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 65-67