Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 99
Biuletyn Polonistyczny
1986, Tom 29, Numer 1 (99)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-16
Oświecenie. s. 42-53
Romantyzm. s. 54-77
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 78-104
Literatura współczesna. s. 105-151
Teoria literatury. s. 152-164
Folklorystyka. s. 165-167
Metodyka nauczania. s. 168-171
"Kochanowskiego lekcja historii", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 173
"Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili: antologia publicystyki doby stanisławowskiej", Oprac. Z.Goliński, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 173
"Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931-1939", Kazimierz Badziak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) s. 175
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Głębicka Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Romantyczne >>odnajdywanie siebie<<", Ireneusz Bittner, "Litteraria".16, Wrocław 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Ireneusz Bittner (aut. dzieła rec.) s. 177
"Współczesna powieść i krytyka", Stanisław Brzozowski, wstęp: T.Burek, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Biblia a literatura polska. Antologia", Kazimierz Bukowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Kazimierz Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"O teorii opowiadania", Seymour Chatman, Tłum. I.Feszel, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Seymour Chatman (aut. dzieła rec.) s. 181
"Ubogi z dumy, ubogi z dobroci...", Krzysztof Ćwikliński, "Twórczość" nr 2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Człowiek- >>Boga żywego obraz<<", Antoni Dunajski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Antoni Dunajski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Awangarda: czym była i czym jest? (I)", Grzegorz Dziamski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Ewa Głębicka Grzegorz Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Od niesienia<< czy >>odniesienia<<. Na marginesie wiersza Norwida >>Moralności<<", Józef Fert, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 187
"Uwagi o strukturze głębokiej tekstów narracyjnych. Prolegomena do generatywnej >>gramatyki<< narracji", Wilhelm Fuger, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Wilhelm Fuger (aut. dzieła rec.) s. 189
"Słowianofile rosyjscy a sprawa polska w latach 1856-1878", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 189
"Walka o ideowo-polityczne oblicza rosyjskiego neoslawizmu w latach 1906-1910", Antoni Giza, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Giza (aut. dzieła rec.) s. 191
"Norwid o Mickiewiczu-spojrzenie poromantyczne", George Gömöri, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska George Gömöri (aut. dzieła rec.) s. 191
"Teatr austriacki w Krakowie w latach 1853-1865", Jerzy Got, "Dzieje teatru w Krakowie". T.3, cz.2, Kraków 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) s. 193
"Elementy gramatyki narracyjnej", Algirdas Julien Greimas, Tłum.Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Algirdas Julien Greimas (aut. dzieła rec.) s. 193
"Dzieje tekstu >>Arateów<< Cycerona w XV i XVI wieku", Janusz S. Gruchała, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 195
"Próba analizy tekstu narracyjnego z perspektywy teorii komunikacji na przykładzie ustnych i pisemnych wypowiedzi narracyjnych", Elizabeth Gulich, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Elizabeth Gulich (aut. dzieła rec.) s. 197
"Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska XIX", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 197
">>Kwiat społeczeństwa...<<. Struktura społęczna i zarys położenia inteligencji krakowskiej w latach 1850-1914", Irena Homola, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Irena Homola (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Sprawa Polska<< w Nowym Jorku 1951-1955", Klaudiusz Hrabyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Klaudiusz Hrabyk (aut. dzieła rec.) s. 201
"Problem tragedii", Jovan Hristić, Tłum. J.Chmielewski, "Dialog" nr 1 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jovan Hristić (aut. dzieła rec.) s. 203
"Polski jedenastozgłoskowiec symboliczny i jego możliwy ekwiwalent rosyjski", Aleksandr Iluszyn, Tłum. W.Skrunda, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Aleksandr Iluszyn (aut. dzieła rec.) s. 203
"Ewolucja języka, tekstu i kultury. Problem wzajemnej relacji badań", Wiaczesław Iwanow, Tłum. W.Grajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Wiaczesław Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 205
"Nieznany list Norwida z 8 marca 1862", Maria Jagielska, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Jagielska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Filozofia i poezja Leśmiana w studium Cezarego Rowińskiego", Małgorzata Janiszewska, "Litteraria".16, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Piasecka Małgorzata Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 207
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Odnajdywanie świata", Stanisław Jaworski, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Gloger. Opowieść biograficzna", Teresa Komorowska-Brzozowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Teresa Komorowska-Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Twórczość Aleksandra Puszkina w polskiej krytyce historycznoliterackiej", Hanna Kowalska, Aleksander Zwoznikow, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) Aleksander Zwoznikow (aut. dzieła rec.) s. 213
"Nowojorski dramat Lechonia", Edward Krasiński, "Dialog" nr 2 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Awangarda i agitacja. O zbiorze >>Tak<< Mariana Czuchnowskiego", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Piotr Dubrowski-autor pierwszej książki o Adamie Mickiewiczu", Eugenia Kucharska, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Młodości mej stolica. Wspomnienia krakowianina z okresu między wojnami", Tadeusz Kudliński, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Kudliński (aut. dzieła rec.) s. 219
"Wiedza i obowiązek. Środowisko >>Przeglądu Tygodniowego<< w latach siedemdziesiątych XIX w.", Joanna Kurczewska, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", T.28 (1983) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Joanna Kurczewska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Lekcja teatru Tadeusza Kudlińskiego. Materiały z sesji naukowej poświęconej działalności teatralnej dr. Tadeusza Kudlińskiego", Kraków 1984 : [recenzja] Maciej Nowak s. 221
"Podróże, nostalgiczne krajobrazy, epitafia. (O poezji Aleksandra Janty)", Wojciech Ligęza, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 223
"Lublin Literacki. 1932-1982. Szkice i wspomnienia", Red. W.Michalski, J.Zięba, Lublin 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 223
"Z problematyki antycznych dramatów Łesi Ukrainki i Stanisława Wyspiańskiego", Eugeniusz Ładna, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Eugeniusz Ładna (aut. dzieła rec.) s. 225
"Narrator w powieści Anieli Gruszeckiej >>Przygoda w nieznanym kraju<<", Anna Łebkowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Łebkowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Akademia Kijowsko-Mohylańska", Ryszard Łużny, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 227
"Fatum ukrzyżowane", Marian Maciejewski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Obyczaj sentymentalny w Polsce na przełomie XVIII-XIX w. Zarys problematyki", Joanna Macińska, "Litteraria" 16, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Joanna Macińska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Folklor w powieściach o Piotrze Włostowiczu Józefa Ignacego Kraszewskiego i Stanisława Helsztyńskiego", Aleksander Madyda, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Aleksander Madyda (aut. dzieła rec.) s. 231
"Tęcze i świerzopy. Słowacki, Beniowski, Mickiewicz", Stanisław Makowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Piasecka Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Problematyka syberyjska w twórczości Adama Szymańskiego", Hanna Maria Nałgowska, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Hanna Maria Nałgowska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Filmowa pop-historia", Rafał Marszałek, Kraków 1984 : [recenzja] Zofia Szczygielska Rafał Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 235
"Polska folklorystyka romantyczna", Julian Maślanka, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Nowa edycja >>Dożywocia<< Fredry w serii BN", Ryszard Mączyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.) s. 237
"O pieśniowej twórczości Jakuba Lubelczyka", Katarzyna Meller, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 237
"W kręgu >>przeklętych problemów<< Dostojewskiego: kwestia polska w interpretacji pisarza", Bogusław Mucha, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dwie postawy wobec Boga i świata w staropolskiej liryce religijnej (>>Bogurodzica<< i >>Czego chcesz od nas, Panie<<)", Krzysztof Obremski,"Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", z.24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Krzysztof Obremski (aut. dzieła rec.) s. 241
"Okoliczanie. Antologia poezji polskiego autentyzmu", Oprac. J.B.Ożóg, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 243
"Henryka Kamieńskiego koncepcja sojuszu z państwem rosyjskim w latach pięćdziesiątych XIX wieku", Zbigniew Opacki, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zbigniew Opacki (aut. dzieła rec.) s. 243
"Cyprian Daszkiewicz w liryce Karoliny Pawłowskiej", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tematy polskie w poezji Tatiany Szczepkiny-Kupernik", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tendencje, moralizatorstwo, dydaktyka J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Schematy literatury popularnej w prozie narracyjnej Stefana Żeromskiego", Bożena Parulska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bożena Parulska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Polonez-tango", Włodzimierz Paźniewski, "Twórczość" nr 1 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Włodzimierz Paźniewski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Europejskość i swojskość literatury naszego renesansu", Janusz Pelc, "Czytelnik", Warszawa 1984 : [recenzja] Adam Karpiński Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 249
"Od katastrofizmu do >>komputerii<<", Jan Pieszczachowicz, "Twórczość" nr 1 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 251
">>Satyra prawdę mówi<<, czyli rzecz o fałszywych przesłankach", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 253
"Polska bibliografia literacka. Za rok 1978. Cz.1-2", Oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej IBL PAN. Aut.: J.Biesiada i in., Red. K.Szymanowski, Łódź 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 255
"Listy Kazimiery Iłłakowiczówny", Józef Ratajczak, "Twórczość" nr 3 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Józef Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 257
">>Starym ojców naszych szlakiem...<<. Poezja II Brygady Legionów Polskich w l. 1914-15", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie", z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 257
"Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918)", Jerzy Roziewicz, Gdańsk 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Roziewicz (aut. dzieła rec.) s. 259
"Współtwórcy szkolnej polonistyki dwudziestolecia międzywojennego: Kazimierz Wóycicki, Konstanty Wojciechowski, Juliusz Kleiner, Konrad Górski", Władysław Sawrycki, Warszawa-Poznań 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu", Bruno Schulz, Oprac. J.Ficowski, Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bruno Schulz (aut. dzieła rec.) s. 261
"Folklor dziecięcy okresu przedszkolnego kultywowany na Wilejszczyźnie w latach międzywojennych (kołysanki, zabawki, rymowanki itd.)", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 3 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 261
"Gry i zabawy dzieci wilejskich i młodzieży na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym", Franciszek Sielicki, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Rezerwaty Stanisława Tyma", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 12 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 263
"Emigracja przeciw emigracji. W sto-czterdziestą rocznicę opuszczenia kraju przez Norwida", Henryk Siewierski, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 267
"Kazania sejmowe", Piotr skarga, Oprac. J.Tazbir przy współudziale M.Korolki, wyd.4 uzup., Wrocław-Kraków 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 267
"Teatralny teatr Grochowiaka", Janusz Skulczyński, "Dialog" nr 2 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Skulczyński (aut. dzieła rec.) s. 269
"Kierunki w badaniach literackich od romantyzmu do połowy XX wieku", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Tytus Działyński 1796-1861", Lech Słowiński, Poznań 1984 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Słownik polszczyzny XVI w.", Red. nacz. M.R.Mayenowa. T.15: Mor-Nałysion, Red. tomu M.Karpluk, M.Borecki, L.Woronczakowa, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 271
"Wczesne tłumaczenia wierszy Bolesława Leśmiana na język rosyjski", Elżbieta Smyczyńska, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Elżbieta Smyczyńska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Teatr grecki i polski", Stefan Srebrny, Wybór i oprac. Sz.Gąssowski, Wstęp J.Łanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Srebrny (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wiera Komissarżewska a teatr polski", Maria Barbara Stykowa, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 275
"Między mitem a historią", Roch Sulima, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 277
"Środowisko dziennikarzy lwowskich 1831-1863. Narodziny zawodu", Jacek Szczerbiński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 277
"Język i artyzm pisarski Wacława Potockiego", Kazimierz Trybus, "Litteraria". 16, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Kazimierz Trybus (aut. dzieła rec.) s. 279
"O poezji Anatola Sterna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1984) : [recenzja] Maria Piasecka Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 281
"Wśród trudności i konfliktów (Działalność Związku Zawodowego Literatów Polskich od września 1945 do października 1946)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Maciej Nowak Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Tematy Romanowiczowej", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 283
"Pisane dla przyszłości", Marek Zaleski, "Twórczość" nr 2 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Poznawanie poezji Norwida", Danuta Zamęcińska, "Studia Norwidiana".1. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Danuta Zamęcińska (aut. dzieła rec.) s. 285