Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 184
Biuletyn Polonistyczny
1980, Tom 23, Numer 4 (78)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne Roman Loth s. 1-5
Instytut Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1977-1980) Marek Piechota s. 5-18
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Milołaja Kopernika w Toruniu (1978/1979) Irena Burzacka s. 19-23
Zbiory Dokumentacyjne Instytutu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie Andrzej Gordziejewski s. 23-29
"Dzienniki" Wacława Borowego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (w 30-lecie śmierci uczonego) Maria Tyszkowa s. 29-35
Zjazd prezesów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (22-23 IX 1979) Barbara Koc s. 35-38
"Publiczność literacka" Jan Kordys s. 43-53
"Krytyka teatralna XX wieku" Grażyna Kompel s. 54-56
Sympozjum na temat twórczości Juliusza Słowackiego w okresie mistycznym Marta Zielińska s. 57-67
O metaforze Ryszard Nycz s. 67-71
"Autor - podmiot literacki - bohater" : XIX Konferencja Teoretycznoliteracka w Gołuniu Piotr Stasiński s. 71-80
"W 450 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego" Hanna Sawicka s. 80-83
"Recepcja twórczości Jana Kochanowskiego w Polsce" Anna Markiewicz s. 83-87
Pracownia Historii Literatury Okresu Młodej Polski Roman Loth s. 93-98
Problematyka badawcza Pracowni Historii Czasopiśmienictwa Polskiego XIX i XX w. w latach 1981 - 1985 Jerzy Myśliński s. 98-100
Pracownia Dokumentacji Staropolskiej i Historii Książki Władysław Korotaj s. 101-105
Pracownia Edytorstwa i Dokumentacji Literatury XIX w. w latach 1976-1980 Edmund Jankowski s. 105-111
"Tadeusz Breza jako krytyk literacki", Jan Bełkot, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) s. 109
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej Jadwiga Czachowska s. 111-116
Studia doktoranckie w IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 120-126
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Naturalizm w literaturach języków europejskich" Danuta Knysz-Rudzka Janina Kulczycka-Saloni s. 137-148
Polonistyka w Słowacji (maj 1979 - maj 1980) Jozef Hvišč s. 150-154
Polonistyka we Francji : polonistyka w Lilie (1979/1980) Przemysława Matuszewska s. 158-160
Polonistyka w RFN : o pracy lektoratu języka polskiego w Kilonii Alicja Nagórko-Kufel s. 160-164
Polonistyka w Szwecji : współpraca w zakresie kształcenia polonistów w Szwecji i skandynawistów w Polsce Witold Maciejewski s. 164-169
Powstanie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 176-180
Polonistyka na Uniwersytecie im. L. Kossutha w Debreczynie Romuald Cudak s. 180-183
"Teorie, metodologie, wyniki empirycznych badań czytelniczych w Polsce", Janusz Ankudowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Estetyka: czwarta część semiologii (1)", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 189
">>Drzwi śmierci<< w sztuce wieku dziewiętnastego: C.D.Friedrich, T.Lenartowicz i inni", Jan Białostocki, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Łotmana", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Komunikacja literacka a instytucja publiczności", Krzysztof Dmitruk, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Istota i struktura krytyki literackiej", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 193
"Poetyka a socjolingwistyka", Michał Głowiński, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 195
"Szkic do traktatu o formie", Wiesław Juszczak, "Twórczość" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 195
"Relacje pamiętnikarskie w socjologii literatur", Marek Karpiński, "Teksty" nr 5 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Marek Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 197
"Teatrologia nie zna swoich granic", Andrzej T. kijowski, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"O literackich i nieliterackich obrazach postaci", Aleksander Wit Labuda, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 199
"Natura i cywilizacja", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 199
"Neologizmy w terminologii filozoficznej S.Trentowskiego", Jerzy Matusiak, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Matusiak (aut. dzieła rec.) s. 201
"Efekt estetyczny a formy ideologii", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 201
"Pogranicza i korespondencja sztuk", Studia pod red. T.Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, PAN IBL. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T.LVI, Wrocław 1980 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 203
"Semiotyka a ekspresja filmowa", Jerzy Płażewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Płażewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Martwym być na życia scenie", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 205
">>Obrazy języka<< w tłumaczeniu prozy powieściowej", Barbara Sienkiewicz, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Barbara Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 207
"Tezy o felietonie", Piotr Stasiński, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Piotr Stasiński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Studia o metaforze. I", Red. E.Sarnowska-Temeriusz, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej. T.LV, Wrocław 1980 : [recenzja] Bożena Mądra s. 211
"... Po śmierci wędrować. Szkic z zakresu etnologii świata znaczeń (I)", Jerzy Sławomir Wasilewski, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Sławomir Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"... Po śmierci wędrować. Szkic z zakresu etnologii świata znaczeń (II)", Jerzy Sławomir Wasilewski, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Sławomir Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"O funkcjonowaniu kultury literackiej", Stefan Żółkiewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi >>Ecclesiestes<<", Maria Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 215
"Jerzy S. Sito: mit i historia", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Czy rzeczywistość daje się odczytać?", Zbigniew Bauer, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Ewa Głębicka Zbigniew Bauer (aut. dzieła rec.) s. 217
"Aspekty psychologiczne w >>Zawiści<< Tadeusza Brezy", Jan Bełkot, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Bełkot (aut. dzieła rec.) s. 217
"Futurystyczna baśń o cywilizacji", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 219
"Mędrak, cham i co z tego wynikło. (2)", Jan Błoński, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Schulz: język poetycki i proza", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 221
"Folklor i etnografia w dylogii Haliny Auderskiej >>Ptasi gościniec<< i >>Babie lato<<", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Lwowska księga jubileuszowa 50-lecia pracy literackiej J.I.Kraszewskiego", Jan Bujak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Sienkiewiczowski portret księcia Bogusława Radziwiłła. (Z zagadnień techniki kreowania postaci w >>Potopie<<)", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 225
"Wśród pielgrzymów. (Szkice o modernistycznych postawach światopoglądowych)", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 225
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Ballanche- prorok nieśmiały", Maria Cieśla, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 227
"O twórczości S.R.Dobrowolskiego", Dorota Chróścielewska, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Dorota Chróścielewska (aut. dzieła rec.) s. 227
"O niektórych polonikach w prasie wiedeńskiej około połowy XIX wieku", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Komizm i groteska w dramatach Sławomira Mrożka", Ewa Dubowik-Bełkowa, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz".Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Ewa Dubowik-Bełkowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Dwie nieznane recenzje >>Oziminy<< Berenta", Oprac. J. Zieliński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 231
"Recepcja dramatów Wiktora Hugo w Polsce w pierwszej połowie XIX w.", Remigiusz Forycki, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Joanna Zawadzka Remigiusz Forycki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Autentyzm językowy w >>Ludziach stamtąd<< Marii Dąbrowskiej", Teresa Friedelówna, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Zbigniew Kloch Teresa Friedelówna (aut. dzieła rec.) s. 233
"Współcześni dramatopisarze polscy", Szczepan Gąssowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Marzęcka Szczepan Gąssowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Hrabia August, poprzednik Płoszowskiego- o zapomnianej powieści Aleksandra Mańkowskiego", Stanisława Gierulska, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz".Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stanisława Gierulska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Kultura walcząca 1939-1945. Z dziejów kultury polskiej w okresie wojny i okupacji", Wiesław Głębocki, Karol Mórawski, Warszawa 1979 : [recenzja] Aniela Piorunowa Wiesław Głębocki (aut. dzieła rec.) Karol Mórawski (aut. dzieła rec.) s. 235
">>Świtezianka<< Mickiewicza wobec dziedzictwa sentymentalizmu", Andrzej Gurbiel, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 237
">>Sztuka i Naród<< a uniwersalizm", Maria Gutowska, "Zeszyty Naukowe WSP Bydgoszcz". Studia Filologiczne z.5, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Małgorzata Walicka Maria Gutowska (aut. dzieła rec.) s. 237
"Cztery obrazy morza. (W kręgu wyobraźni młodopolskiej)", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Jan Lemański w kręgu >>Chimery<<", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 239
"Śmierć sarmaty na polu bitwy. (Barokowa >>ars moriendi<<)", Stefan Herman, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Herman (aut. dzieła rec.) s. 241
"Elementy gotycyzmu w powieściach Tadeusza Micińskiego", Jerzy Ilig, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 241
"Metoda stylizacji ludowej w poezji Czechowicza", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Mitologizacja rzeczywistości poetyckiej w >>Ścieżkach polnych<< Leopolda Staffa", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Bożena Mądra Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Romantyczny świadek egzystencji (I)", Maria Janion, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 245
">>Tak będzie pisała kiedyś Polska<<<", Maria Janion, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 245
"Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza", Edmund Jankowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Współczesne losy formy poetyckiej", Zbigniew Jarosiński, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 247
"W sześćdziesięciolecie Biblioteki Narodowej", Zbigniew Jarosiński, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 249
"Diatryba, czyli Norwid jednoznaczny", Roman Jaskienny, "Teksty" nr 5 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Roman Jaskienny (aut. dzieła rec.) s. 249
"Poetyckie prolegomena filozofii ducha. (O poezji Hegla)", Wit Jaworski, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Wit Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 251
"Tetralogia o szlacheckim filozofie i obrońcy stanów pruskich (>>O tron<< Adama Krechowieckiego)", Antoni Jopek, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Antoni Jopek (aut. dzieła rec.) s. 251
"Kultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza", Czesław Karkowski, Wrocław 1979 : [recenzja] Piotr Stasiński Czesław Karkowski (aut. dzieła rec.) s. 253
"O litewskich przekładach Mickiewicza", Anna Kaupuż, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 253
"Topos młodości w prozie Jarosława Iwaszkiewicza", Hanna Kirchner, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 255
"Koncepcja rzeczywistości w >>Wertepach<< i >>Czarnym potoku<< Leopolda Buczkowskiego", Krystyna Klimowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Zbigniew Kloch Krystyna Klimowska (aut. dzieła rec.) s. 255
"Katastroficzna odmiana powieści popularnej. Katastrofizm i awangarda", Krystyna Kłosińska, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 257
"W cieniu awangardy (O Klubie S). Katastrofizm i awangarda", Tadeusz Kłak, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 257
"Dyskurs katastroficzny. Katastrofizm i awangarda", Krzysztof Kłosiński, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 259
"Humor u Jarosława Iwaszkiewicza", Szymon Kobyliński, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Bożena Mądra Szymon Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 259
"Jak nas widzą, jak nas piszą", Jan Koprowski, Łódź 1979 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Nieczysty anioł<<, >>strasznych duchów dziecina<< i >>lokaj kłamstwa<<", Andrzej Kotliński, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Kotliński (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Robotnik<< 1933-1939. Koncepcja kultury w organie socjalistycznej opozycji", Alina Kowalczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Piotr Stasiński Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 263
"Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie", Zygmunt Kowalski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zygmunt Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 263
">>Et in comoedia ego<<", Anna Krajewska, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 265
"Znajomość twórczości Adama Mickiewicza w Finlandii", Andrzej Kral-Leszczyński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Andrzej Kral-Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 265
"Iwaszkiewicz doradcą Szyfmana", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 267
"Poeta miary nierównej (o Wacławie Roliczu-Liederze)", Maciej Krassomski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Jan Zieliński Maciej Krassomski (aut. dzieła rec.) s. 267
"Publicystyka >>Sztuki i Narodu<<", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 269
"Leon Schiller na progu nowego teatru", Barbara Lasocka, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Barbara Lasocka (aut. dzieła rec.) s. 269
"Tadeusz Kotarbiński i jego koncepcja literatury", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Listy Stanisława Witkiewicza i jego korespondentów. Cz.1: Listy o stylu zakopiańskim. 1892-1920. Wokół Stanisława Witkiewicza", Oprac. M.Jagiełło, Kraków 1979 : [recenzja] Jan Zieliński s. 271
"Listy Stanisławy Przybyszewskiej do Tomasza Manna", Tłum. z niem. K.Lipnicka, Do druku podał T.Lewandowski, "Twórczość" nr 12 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 273
"Droga poetycka Mariana Piechala", Regina Lubas, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 273
"Czasopisma polskie w języku francuskim w XVIII wieku", Jerzy Łojek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Joanna Zawadzka Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 275
"Wokół sporów i polemik", Jerzy Łojek, Lublin 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 275
"Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza", Jan Majda, Wrocław 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Majda (aut. dzieła rec.) s. 277
"Rocznicowe edycje >>Sonetów<< Mickiewicza", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Wniebowzięcie heroiny", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Drukowane zbiory listów w Polsce w XVIII wieku", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1979) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 279
"Fiodor Dostojewski czasów katorgi (1850-1854) w opinii polskich współzesłańców", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 281
"Autobiografia epistolarna. Listy Czechowa", Natalia Modzelewska, Tłum. A.Sacharowa, "Twórczość" nr 3 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Natalia Modzelewska (aut. dzieła rec.) s. 281
"Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 283
"Sealiger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Dzienniki. III. 1918-1929", Zofia Nałkowska, Opracowanie, wstęp i komentarz H.Kirchner, Warszawa 1980 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 285
"Życiodajny, śmiercionośny", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 285
"Literatura niemiecka na łamach >>Życia<< (1897-1900)", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 287
"Recepcja Mickiewicza w okresie powojennym na Węgrzech", Katarzyna Ocias, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XII (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Katarzyna Ocias (aut. dzieła rec.) s. 287
">>Nadobna Paskwalina<< wobec >>Dafnidy<<", Jan Okoń, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 289
">>Madonna Sykstyńska<< Rafaela i jej reminiscencje w literaturze pozytywistycznej", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Kraszewski, Orzeszkowa, Prus o powieści. Studium porównawcze", Ewa Owczarz, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Styl retoryczny a społeczna dydaktyka powieści Kraszewskiego. (W świetle wybranych powieści społeczno-obyczajowych z lat 50-tych)", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Artysta w powieści katastroficznej. Katastrofizm i awangarda", Jerzy Paszek, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl." nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 293
">>Uśmiechnięte książki<< Kornela Makuszyńskiego. (Z dziejów recepcji literackiej)",Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 293
"Ród ludzi niespokojnych, szlachetnych, nierzadko wspaniałych", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 295
"Obraz wojny w międzywojennej prozie Rembeka", Janusz Pluta, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Janusz Pluta (aut. dzieła rec.) s. 295
"Ksaiążki Edwarda Krasińskiego, czyli o metodzie", Maria Prussak, "Dialog" nr 1 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 299
"Grób klasycystyczny", Ryszard Przybylski, "Teksty" nr 3 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 299
"Testament zamordowanego Królestwa", Ryszard Przybylski, "Twórczość" nr 5 (1980) : [recenzja] Małgorzata Walicka Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 301
"O poetyckiej >>zmienie warty<< w pozytywizmie", Zbigniew Przybyła, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 301
"Romantycy i rewolucja", Studia pod red. A.Kowalczykowej, Wrocław 1980 : [recenzja] Jan Zieliński s. 303
"Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-39. Refleksje i uwagi", Krystyna Sierocka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 303
  • BibTeX