Znaleziono 7 artykułów

Jan Kaczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Kurpie i Puszcza Zielona w literaturze Jan Kaczyński s. 147-167
"Epistemologia Edwarda Abramowskiego i jej związek z tradycją Juliusza Słowackiego. Nieoceniony kontynuator genezyjskiej nauki", Jan Kaczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7-9 (1981) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 157
Inżynier Jadwiga Marianna Olszowa-Przybylska Jan Kaczyński s. 202-207
Chłopi polscy a Unia Europejska Jan Kaczyński s. 208-212
"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 336-340
"O języku i stylu >>Marchołta<<", Jan Kaczyński, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 385