Znaleziono 15 artykułów

Janusz Misiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Jak dzieciom mówić o Bogu? : wybrane zagadnienia z problematyki języka w katechezie Janusz Misiewicz s. 77-86
Tożsamość katechety a skuteczność przepowiadania wiary Janusz Misiewicz s. 115-120
Rola i miejsce Pisma świętego w życiu Kościoła Janusz Misiewicz s. 125-132
6 niedziela zwykła - Kto jest trędowaty? Janusz Misiewicz s. 129-131
Adaptacja Biblii w katechezie do poziomu słuchaczy z uwagi na zawarte Janusz Misiewicz s. 147-152
XXVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie Janusz Misiewicz s. 148-150
"Zrozumieć Eucharystię", Pierre-Andre Liege, Cerf-Znak-Kairos 1996 : [recenzja] Janusz Misiewicz Pierre-Andre Liege (aut. dzieła rec.) s. 161-162
5 niedziela Wielkiego Postu, "Ja jestem Zmartwychwstanie i Życie" Janusz Misiewicz s. 188-189
"Die Bibel und ihre Auslegung", Christoph Dohmen, München 1998 : [recenzja] Janusz Misiewicz Christoph Dohmen (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Die Bibel, erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas", Düsseldorf 2001 : [recenzja] Janusz Misiewicz s. 208-209
Zesłanie Ducha Świętego, "Przyjdź, Duchu Święty" Janusz Misiewicz s. 232-234
Maria Grzędzielska (7 grudnia 1906 - 25 maja 2000) Janusz Misiewicz s. 247-250
O tak zwanych quasi-sądach Romana Ingardena Janusz Misiewicz s. 321-328
"Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego", Bohdan Dziemidok, Warszawa 1980 : [recenzja] Janusz Misiewicz Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 435-439