Znaleziono 2 artykuły

Anna Habryn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
">>Nowe kino<< w poszukiwaniu własnej tożsamości", Anna Habryn, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Przeobrażenia kulturowe w Polsce powojennej", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Anna Habryn (aut. dzieła rec.) s. 232