Znaleziono 77 artykułów

Teresa Dobrzyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria tekstu w Polsce (rozmowa z prof. Teresą Dobrzyńską) Waldemar Czachur Teresa Dobrzyńska s. 11-16
Texttheorie (Gespräch mit Prof. Teresa Dobrzyńska) Waldemar Czachur Teresa Dobrzyńska s. 17-22
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Metaphor and Its Cultural Background Teresa Dobrzyńska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 55-67
"Struktura tekstu" Teresa Dobrzyńska s. 63-65
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza Teresa Dobrzyńska s. 69-80
Genologia zintegrowana Teresa Dobrzyńska s. 71-75
    Zacytuj
  • Udostępnij
Powroty baroku Teresa Dobrzyńska s. 97-100
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja poświęcona strukturze tekstu Teresa Dobrzyńska s. 107-109
Metafora czy baśń? : o interpretacji semantycznej utworów literackich Teresa Dobrzyńska s. 107-122
Konotacje wartościujące formy wierszowej w "Mona Lizie" Zbigniewa Herberta Teresa Dobrzyńska s. 108-119
"Metafora a dewiacja (przegląd stanowisk badawczych)", Teresa Dobrzyńska, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
O poszukiwaniu tematu tekstu literackiego : propozycje lektury opowiadania Władimira Nabokowa "Wiosna w Fialcie" Teresa Dobrzyńska s. 109-135
"O głosowej delimitacji tekstu", Teresa Dobrzyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 110
"O pewnym warunku spójności tekstu", Irena Bellert, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) s. 110
"Problem aktualnego rozczłonkowania / AR Teresa Dobrzyńska Jurij Martemianow (aut. dzieła rec.) s. 112
"O pewnych właściwościach spójnego tekstu", Nina Leontiewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Nina Leontiewa (aut. dzieła rec.) s. 112
"O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania", Vilem Mathesius, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Vilem Mathesius (aut. dzieła rec.) s. 114
"Spójność tekstu a postawa odbiorcy", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 114
O delimitacji tekstu literackiego Teresa Dobrzyńska s. 115-127
"O strukturze akapitu", Jelena Paduczewa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Jelena Paduczewa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Dystrybucja i zakres funkcji zaimka odmiennego", Krystyna Pisarkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 116
"Zagadnienia teorii tropów" Teresa Dobrzyńska s. 116-122
"O przekształceniu znaków w tekście literackim", Maria Renata Mayenowa, Lublin 1971 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 124
"Wiersz a recytacja", Teresa Dobrzyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 125
Gra z tożsamością Grigorij Krejdlin Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 127-134
"O opisie semantycznym haseł czasownikowych", Irena Bellert, Zygmunt Saloni [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 128
"O semantycznej reprezentacji niektórych wyrażeń metaforycznych", Teresa Dobrzyńska [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
Powieść a poznanie Teresa Dobrzyńska Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Maria Renata Mayenowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 132-141
Jak się zaczyna i kończy wypowiedź Teresa Dobrzyńska s. 133-148
"Polski wiersz tomiczny. W poszukiwaniu formuły systemu", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137
"W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni", Anna Wierzbicka [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 138
Tekst : próba syntezy Teresa Dobrzyńska s. 142-183
"O delimitacji tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 144
"O polemice literackiej w powieści", Danuta Danek, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
"O tytule utworu literackiego",Danuta Danek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 145
Metafora a dewiacja : (przegląd stanowisk badawczych) Teresa Dobrzyńska s. 145-158
"Problemy strukturowania tekstu", Julia Kristeva, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Julia Kristeva (aut. dzieła rec.) s. 147
Maria Renata Mayenowa Teresa Dobrzyńska s. 149-159
Polski wiersz toniczny : w poszukiwaniu formuły systemu Teresa Dobrzyńska Zdzisława Kopczyńska s. 151-169
Struktura tekstu i semantyka języka Teresa Dobrzyńska s. 158-167
Początki i końce Henryk Tram Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Delimitacja tekstu literackiego", Teresa Dobrzyńska, Wrocław 1974 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 163
Z problematyki głosowej interpretacji tekstu Teresa Dobrzyńska s. 173-197
"Mówiąc przenośnie... studia o metaforze", Teresa Dobrzyńska, Warszawa 1994 : [recenzja] Wojciech Tomasik Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Metafora astralna w poezji rzymskiej", Marek Hermann, red. tomu: Marta Stęplewska, Kraków 2007 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Marek Hermann (aut. dzieła rec.) Marta Stęplewska (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Polska bajka ezopowa", Janina Abramowska, pod red. Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Poznań 1991 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 225-230
"Tekst - styl - poetyka : zbiór studiów", Teresa Dobrzyńska, Kraków 2003 : [recenzja] Maciej Zweiffel Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu", Bożena Witosz, Katowice 1997 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Zofia Florczak (14 sierpnia 1912 - 5 grudnia 1996) Teresa Dobrzyńska s. 229-231
"Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji", Anna Pajdzińska, Lublin 1993 : [recenzja], Teresa Dobrzyńska Anna Pajdzińska (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Struktura tekstu - typy tekstów" : Warszawa, 25-26 X 1990 Teresa Dobrzyńska s. 243-247
"Od Bally'ego do Banfield (i dalej) : sześć rozpraw o «mowie pozornie zależnej»", Wojciech Tomasik, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 248-253
"Typy tekstów : zbiór studiów", pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Warszawa 1992; "Tekst : próba syntezy", Teresa Dobrzyńska, Warszawa 1993 : [recenzja] Jolanta Chojak Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 256-262
Lucylla Pszczołowska (9 września 1924 - 24 lutego 2010) Teresa Dobrzyńska s. 257-262
Wiersz a recytacja Teresa Dobrzyńska Lucylla Pszczołowska s. 261-284
"Tonizm. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział III. Wersyfikacja", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, T.V. PAN IBL, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
Struktura tekstu spójnego Teresa Dobrzyńska s. 285-287
Interpretacja tekstów metaforycznych metodą Sherlocka Holmesa : twórcze użycie znaków językowych Irena Bellert Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 287-311
Teoria tropów Teresa Dobrzyńska s. 289-290
Semantyczne ujęcia metafory Michael J. Reddy Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 307-320
Poeci nie są afatykami : parę uwag na temat Jakobsonowskiej konwencji metaforycznej i metonimicznej osi języka Willem G. Weststeijn Teresa Dobrzyńska (tłum.) s. 313-327
Miejsce stylu indywidualnego w dyskursie naukowym Petr Mareš Teresa Dobrzyńska (tłum.) Anna Wysztygiel (tłum.) s. 337-346
"Metafora. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Dział II. Zagadnienia języka. Tom IV. Tropy. Zeszyt i metafora", Teresa Dobrzyńska, Wrocław 1984 : [recenzja] Mirosław Lalak Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Studia o metaforze", seria I, pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; "Studia o metaforze", seria II, pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983; "Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Paszek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 340-348
"Studia o tropach : I", pod red. Teresy Dobrzyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Józef Japola Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 342-346
"Metaphors we Live By", George Lakoff, Mark Johnson, Chicago 1980 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Mark Johnson (aut. dzieła rec.) George Lakoff (aut. dzieła rec.) s. 344-350
Recenzja w ramach procedury recenzenckiej jako dialog między autorem a recenzentem Kamila Mrázková Teresa Dobrzyńska (tłum.) Aneta Wysztygiel (tłum.) s. 347-358
"Metafora", Teresa Dobrzyńska, pod red. Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Ziomek Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 348-357
Konferencja poświęcona teorii tekstu (Warszawa, 14-18 września 1976) Teresa Dobrzyńska s. 348-352
Jubileuszowy tom zbiorowy („Festschrift”) jako interakcyjny i intertekstualny gatunek komunikacji naukowej Jana Hoffmannová Teresa Dobrzyńska (tłum.) Anna Wysztygiel (tłum.) s. 359-372
"Osobliwości leksykalne w języku Stanisława Witkiewicza", Magdalena Nowotny-Szybistowa, redaktor naukowy Stanisław Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 166 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Magdalena Nowotny-Szybistowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 370-375
Konferencja poświęcona zagadnieniom struktury tekstu (Warszawa, 25-27 października 1972) Teresa Dobrzyńska s. 375-378
Konferencja poświęcona strukturze tekstu i semantyce języka (Warszawa, 26-29 września 1974) Teresa Dobrzyńska s. 425-434