Znaleziono 11 artykułów

Jadwiga Jagiełło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Śmiech w folklorze" Jadwiga Jagiełło s. 39-51
La ballade populaire polonaise : structure Jadwiga Jagiełło Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 59-77
Matka w polskiej pieśni ludowej : opis struktury Jadwiga Jagiełło s. 79-89
Sprawozdania z podróży naukowych Jadwiga Jagiełło Teresa Kostkiewiczowa Stefan Żółkiewski s. 83-88
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław 1973 : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 153-156
"Matka w polskiej pieśni ludowej. Opis struktury", Jadwiga Jagiełło, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 176
Ślepiec nad urwiskiem Olga M. Freidenberg Jadwiga Jagiełło s. 179-190
"Model fabularny polskich ballad ludowych", Jadwiga Jagiełło [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 197
"Polska ballada ludowa", Jadwiga Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 203
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław-Warszwa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 286 + errata na wklejce : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 329-340