Znaleziono 44 artykuły

Jerzy Bartmiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poetycka funkcja mazurzenia w folklorze nad górnym Wieprzem Jerzy Bartmiński s. 1-15
Na jubileusz Profesor Swietłany Tołstojowej Jerzy Bartmiński Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska s. 9-13
Profesor Jadwiga Puzynina i program lingwistyki aksjologicznej Jerzy Bartmiński s. 9-11
Od Redakcji Jerzy Bartmiński s. 9
"Jaś koniki poił" : (uwagi o stylu erotyki ludowej) Jerzy Bartmiński s. 11-24
Jak badać kulturowo-językowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów? Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 11-27
Rozmowa o kontrastywności w badaniach nad tekstem i dyskursem Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Zofia Bilut-Homplewicz (tłum.) Dorota Miller (tłum.) Katarzyna Petruch (tłum.) Iwona Szwed (tłum.) s. 13-32
Czy istnieje europejski kanon wartości? Jerzy Bartmiński s. 15-18
O języku polskim. Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 17
Lubelska etnolingwistyka Jerzy Bartmiński s. 29-42
Gespräch über die Kontrastivität in der Text- und Diskursforschung Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Waldemar Czachur (tłum.) Wolfgang Schramm (tłum.) s. 33-52
Polski stereotyp «matki» Jerzy Bartmiński s. 33-53
Pojęcie równości i jego profilowanie we współczesnym języku polskim Jerzy Bartmiński Grzegorz Żuk s. 47-67
Dom i świat - opozycja i komplementarność Jerzy Bartmiński s. 55-68
Pytania o przedmiot językoznawstwa : pojęcia językowego obrazu świata i tekstu w perspektywie polonistyki integralnej Jerzy Bartmiński s. 114-125
Jak rekonstruować językowo-kulturowy obraz Europy? Jerzy Bartmiński s. 121-127
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław 1973 : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 153-156
Dictionnaire ethno-linguistique polonais Jerzy Bartmiński Maciej Abramowicz (tłum.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 157-172
"Wokół Lordowskiej koncepcji formuły", Jerzy Bartmiński, "Literatura Ludowa" nr 6 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 158
Metaforyka wierszy Awangardy krakowskiej Jerzy Bartmiński s. 161-189
Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny Jerzy Bartmiński Jan Mazur s. 175-221
"Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna", Jerzy Bartmiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i >>gwary<< w literaturze)", Jerzy Bartmiński, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 184
Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna Jerzy Bartmiński s. 185-206
"Bajki lubelskie w przekazie Józefy Pidek", Jerzy Bartmiński, Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 209
Europa i jej wartości Monika Grzeszczak Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Rosemarie Lühr (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Droga naukowa Anny Wierzbickiej : od składni polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej Jerzy Bartmiński s. 218-238
Tożsamość polska oczami elity narodowej Jerzy Bartmiński Aleksandra Niewiara (aut. dzieła rec.) s. 219-222
Językowe wyznaczniki tożsamości w świetle badań ankietowych Jerzy Bartmiński Vladislava Ždanova (aut. dzieła rec.) s. 222-224
Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS : odpowiedź na pytania i wątpliwości Profesor Jadwigi Puzyniny Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 227-233
Uczucia na warsztacie lingwisty Jerzy Bartmiński Agnieszka Mikołajczuk (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Tekstologia", Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Warszawa 2009 : [recenzja] Waldemar Czachur Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Magia okiem antropologa Jerzy Bartmiński Jan Kajfosz (aut. dzieła rec.) s. 256-258
30 lat dobrych kontaktów etnolingwistów z Moskwy i z Lublina Jerzy Bartmiński s. 257-259
Der Begriff des sprachlichen Weltbildes und die Methoden seiner Operationalisierung Jerzy Bartmiński s. 261-289
"Jezik - slika - svet. Etnolingvističke studije", Ježi Bartminjski, [tł.] Marta Bjeletić, Beograd 2010 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Marta Bjeletić (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Jaś koniki poił (uwagi o stylu erotyki ludowej)", Jerzy Bartmiński, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 303
    Zacytuj
  • Udostępnij
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław-Warszwa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXXII, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 286 + errata na wklejce : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 329-340
Językowo-kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym. Założenia programu "A" (10 VI 2009) Maciej Abramowicz Jerzy Bartmiński Wojciech Chlebda s. 341-342
"Wokół derywacji stylistycznej ludowego języka poetyckiego", Jerzy Bartmiński, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 369
"Konotacja", pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1988 : [recenzja] Emilia Radtke Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Literatura ludowa i literatura chłopska : materiały z Ogólnopolskiej Naukowej Sesji Folklorystycznej, 16-18 II 1973", red. Alina Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977 : [recenzja] Ireneusz Sikora Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 405-415
"Językowe podstawy obrazu świata", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437
"Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne", Jerzy Bartmiński, Lublin 2007 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 437-438