Znaleziono 7 artykułów

Jan Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola kształcenia specjalistycznego w przygotowaniu merytorycznym i komunikacyjnym cudzoziemców Jan Mazur s. 5-11
Uwagi o działaniach Mazowieckiej Brygady Kawalerii na Mazowszu we wrześniu 1939 roku Jan Mazur Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 89-115
Wschodnia granica a pochylonego w gwarach południowej Lubelszczyzny Jerzy Bartmiński Jan Mazur s. 175-221
Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem Jan Mazur s. 187-198
"Starsi bracia", Andrzej Zwoliński, Kraków 1995 : [recenzja] Jan Mazur Andrzej Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 222-228
Na marginesie artykułu Ryszarda Juszkiewicza Jan Mazur s. 277-280
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne : studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Jan Mazur Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 328-331