Znaleziono 5 artykułów

Jan Kajfosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata Jan Kajfosz s. 44-60
Zabawka jako tekst kultury Jan Kajfosz s. 198-208
O przemianach przestrzeni publicznej Jan Kajfosz s. 237-246
Magia okiem antropologa Jerzy Bartmiński Jan Kajfosz (aut. dzieła rec.) s. 256-258
O niedostrzegalności ekonomii dóbr symbolicznych Jan Kajfosz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 261-263