Znaleziono 39 artykułów

Czesław Hernas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobrze o gustach niepożądanych Czesław Hernas s. 1-7
Złota wolność : (notatki do interpretacji) Czesław Hernas s. 1-11
Miejsce badań nad folklorem literackim Czesław Hernas s. 3-15
Theatre and drama in the Baroque period Czesław Hernas Edward Rothert (tłum.) s. 21-35
"Wszystek krąg ziemski" w poezji renesansowej Czesław Hernas s. 21-41
Le chant populaire de l'ancienne Pologne : problèmes des sources et des méthodes de recherche Czesław Hernas Jerzy Wolf (tłum.) s. 29-58
Profesor Czesław Hernas s. 49-55
The place of research on literary folklore Czesław Hernas A. Korzeniowska (tłum.) s. 71-85
"Servitor humillimus A. T." : o atrybucji autorstwa pamfletu na ślub Zygmunta Augusta Czesław Hernas s. 73-77
"O przystosowaniu formuły poetyckiej", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 95
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Aniela Korzeniowska (tłum.) s. 113-115
Tropami Jana z Kijan Czesław Hernas s. 113-161
W strefie kompromisów Czesław Hernas s. 114-119
Biografie sybiraków Czesław Hernas s. 139-145
"Miejsce badań nad folklorem literackim", Czesław Hernas, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 145
Ludycje wiesne Czesław Hernas s. 156-170
"Barok", Czesław Hernas, Warszawa 1973 : [recenzja] Teresa Michałowska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 157
Hernasa podręcznik nowoczesny Stefan Nieznanowski Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Wespazjan Kochowski- poeta "naznaczony", Czesław Hernas, Wrocław 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 170
"Badania naukowe literatury staropolskiej w powojennym dwudziestopięcioleciu", Czesław Hernas, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 176
Sprostowania Danuta Danek Czesław Hernas s. 183
">>Wszystek krąg ziemski<< w poezji renesansowej", Czesław Hernas, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 185
"Współczesność nieco głębiej", Czesław Hernas, "Odra", nr 11 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 202
"Literatura baroku", Czesław Hernas, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 211
"Mikulski. Kamień wielki u bram", Czesław Hernas, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 215
"Deutsche Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten", t. 1-2, Wolfgang Steinitz, Berlin 1955-1962, Akademie-Verlag, Deutsche Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche Volkskunde, 4, s. XLIV, 499; s. XLII, 630 + 32 tablice : [recenzja] Czesław Hernas Wolfgang Steinitz (aut. dzieła rec.) s. 217-224
"Listy miłosne z Łąki", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa", T. 16 (1972), nr 1 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 237
Wśród rękopisów saskich początków Czesław Hernas s. 238-251
"Ład życia w wierszach Rozalii i Wojciech Grzegorczyków", Czesław Hernas, "Literatura Ludowa" nr 1 (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 248
Wiek prefolklorystyki polskiej 1700-1800 Czesław Hernas s. 279-312
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Literatura ludowa i literatura chłopska : materiały z Ogólnopolskiej Naukowej Sesji Folklorystycznej, 16-18 II 1973", red. Alina Aleksandrowicz, Czesław Hernas, Jerzy Bartmiński, Lublin 1977 : [recenzja] Ireneusz Sikora Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 405-415
Z epiki dziadowskiej : 1. polskie i czeskie pieśni o obronie Wiednia Czesław Hernas s. 475-494
Polskie pieśni w rękopiśmiennych śpiewnikach rosyjskich XVII-XVIII wieku Aleksandr Pozdniejew Czesław Hernas (tłum.) s. 477-489
"Polenlieder" wśród niemieckich pieśni ludowych [Przekład z niemieckiego] Czesław Hernas Wolfgang Steinitz s. 589-622
"W kalinowym lesie", tom 1: "U źródeł folklorystyki polskiej"; tom 2: "Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w.", Czesław Hernas, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy s. 286, 2 nlb. + 10 wklejek ilustr; 260, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 596-607
"Stare i nowe" prace o literaturze staropolskiej po wojnie (1945-1952) Czesław Hernas s. 640-702
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651
Odpowiedź recenzenta Czesław Hernas s. 710-712