Znaleziono 16 artykułów

Agnieszka Kukulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Folklore and National Culture : the Polish Example Ryszard Górski Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 7-13
New Trends in Polish Poetry (1945-1965) Janusz Sławiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 47-62
"Nad Niemnem" (The Niemen Country) by Eliza Orzeszkowa - the Ideal Positivist Novel Stanisław Eile Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 57-70
Commentaries on "Ślub" (The Marriage) Michał Głowiński Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 79-94
Names for Simplicity Jerzy Kwiatkowski Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 89-100
Children's Folklore and Adult's Folklore Agnieszka Kukulska Dorota Simonides s. 93-108
On How Gombrowicz's Antinomies May Cause Problems in Literary Interpretations Kazimierz Bartoszyński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 95-106
The Gombrowicz case Janusz Sławiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 107-113
Coding as a problem of reception Maryla Hopfinger Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 113-128
Gombrowicz and his critics Zdzisław Łapiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 115-126
"Pozytywizm", Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 119-121
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Goreń Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 128-132
The critical reception of Bruno Schulz's prose Włodzimierz Bolecki Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 129-140
"Historia i biografia. >>Opowieści biograficzne<< Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 141-144
"Z teorii i praktyki awangardyzmu", Andrzej Lam, Warszawa 1976 : [recenzja] Stanisław Jaworski Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 143-147
"O języku folkloru", Jerzy Bartmiński, Wrocław 1973 : [recenzja] Jadwiga Jagiełło Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 153-156