Znaleziono 4 artykuły

Anna Duszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozmowa o kontrastywności w badaniach nad tekstem i dyskursem Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Zofia Bilut-Homplewicz (tłum.) Dorota Miller (tłum.) Katarzyna Petruch (tłum.) Iwona Szwed (tłum.) s. 13-32
Gespräch über die Kontrastivität in der Text- und Diskursforschung Kirsten Adamzik Jerzy Bartmiński Zofia Bilut-Homplewicz Waldemar Czachur Anna Duszak Andreas Musolff Mariann Skog-Södersved Bernd Spillner Waldemar Czachur (tłum.) Wolfgang Schramm (tłum.) s. 33-52
"Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej", Anna Duszak, Norman Fairclough, Kraków 2008 : [recenzja] Łukasz Kumięga Anna Duszak (aut. dzieła rec.) Norman Fairclough (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective (Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive)", Anna Duszak, Juliane House, Łukasz Kumięga, Warszawa 2010 : [recenzja] Magdalena Nowicka Anna Duszak (aut. dzieła rec.) Juliane House (aut. dzieła rec.) Łukasz Kumięga (aut. dzieła rec.) s. 257-260