Znaleziono 50 artykułów

Zbigniew Jarosiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sześćdziesięciolecie Biblioteki Narodowej Zbigniew Jarosiński s. 1-8
Idea "kultury proletariackiej" w okresie międzywojennym Zbigniew Jarosiński s. 3-44
Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX wieku Zbigniew Jarosiński s. 7-27
Współczesne losy formy poetyckiej Zbigniew Jarosiński s. 11-27
Studium Doktoranckie IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 17
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Berlinie Zbigniew Jarosiński s. 38-39
Sprawozdania z podróży naukowych Zbigniew Jarosiński Barbara Winklowa Jerzy Łojek s. 56-58
"Walka o wyzwolenie narodów w latach II wojny światowej a literatura" Zbigniew Jarosiński s. 68-73
Socrealizm dla dzieci Zbigniew Jarosiński s. 69-86
Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1948 Zbigniew Jarosiński s. 69-86
Studium Doktoranckie dla Pracujących w Instytucie Badań Literackich PAN Zbigniew Jarosiński s. 79-81
Studia doktoranckie w IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 81-82
Studium Doktoranckie w IBL Zbigniew Jarosiński s. 91-95
ZSRR : Polsko-radzieckie sympozjum w Moskwie o współczesnej literaturze polskiej Zbigniew Jarosiński s. 104-107
"Zagadnienie autentyczności w >>Pałubie<<", Aleksandra Budrecka, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aleksandra Budrecka (aut. dzieła rec.) s. 118
Studia doktoranckie w IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 120-126
"Znaczenie poezji społecznej dla rozwoju realizmu w literaturze polskiej lat 1840-1880", Helena Z. Cybienko, "Pamiętnik Literacki" z. 2 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Helena Z. Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 122
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
"Wielki Październik i proces literacki współczesnej epoki" : sprawozdanie z konferencji naukowej Zbigniew Jarosiński s. 132
"Analogie, różnice czy antymonie. Z powodu pewnych >>kategorii<< współczesnego literaturoznawstwa", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Niedoceniona-czy zapomniana-napoleońska opowieść Conrada", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Napis i wypowiedź", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 136
Konferencja Komisji do Spraw Polonistyki NRD-Polska : Berlin, 17-18 kwietnia 1984 r. Dietrich Scholze Zbigniew Jarosiński (tłum.) s. 147-152
"O przekładaniu przysłów", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 152
"Idea >>kultury proletariackiej<< w okresie międzywojennym", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Piotr Stasiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 152
">>Sen w Podhorcach<< -fantastyczna czy realistyczna nowela Stanisława Chołoniewskiego", Elżbieta Pleszkun-Gawlikowa, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Elżbieta Pleszkun-Gawlikowa (aut. dzieła rec.) s. 154
"Archiwum Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne" S. XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Alegoryczna bajka polityczna w czasopismach Wielkiej Emigracji", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" S.XXIX (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Dzieło, język, tradycja", Janusz Sławiński, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX w.", Zbigniew Jarosiński, "Teksty", nr 4 (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 178-180
"Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1949", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Adela czyli Minotaur", Wojciech Wyskiel, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 195
"Awangarda i rewolucja", Zbigniew Jarosiński [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [ recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 198
"Humanistyka: poznanie i terapia", Maria Janion, Warszawa 1974 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 203
"Literatura i nowe społeczeństwo. Idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 209
"Danae Żeromskiego", Jerzy Paszek, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Kochana siostra", Marta Piwińska, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 231
"Myśli różne o Gombrowiczu", Wojciech Wyskiel,"Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 238
"Postacie poezji", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 240
">>Płynnymi dłońmi rozsuwam twą nagość...<< (O erotyce awangardy krakowskiej)", Andrzej K. Waśkiewicz, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Współczesne losy formy poetyckiej", Zbigniew Jarosiński, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 247
"W sześćdziesięciolecie Biblioteki Narodowej", Zbigniew Jarosiński, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 249
"Nowe przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, indeks zestawił Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1974, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Nadwiślański socrealizm", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1999 : [recenzja] Michał Śliwa Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Zajęcie broszury pt. "Na przykład". Poemat T. Peipera przed sądem okręgowym w Krakowie", Stanisław Jaworski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 291
"Literatura i nowe społeczeństwo : idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 320-325
"Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničková, indeks zetawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 29, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 256, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 339-346
Sesje naukowe z okazji Roku Leninowskiego: 1. "Lenin i romantyka rewolucyjna w sztuce" (Warszawa, 15-16 maja 1970); 2. "Literatura i rewolucja. Z problematyki związków literackich polsko-rosyjskich i polsko-radzieckich w wieku XX" (Warszawa, 25-26 maja 1970) Zbigniew Jarosiński s. 385-393