Znaleziono 19 artykułów

Michał Masłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza : mądrość i samotność Michał Masłowski s. 5-18
Polska w kontekście środkowoeuropejskim Michał Masłowski s. 16-23
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Wobec nicości : Miłosz - dysydent Michał Masłowski s. 29-46
Wiara i historia : dynamiczny model religii wcielania w dziele Adama Mickiewicza Michał Masłowski s. 31-54
Religia Miłosza Michał Masłowski s. 43-58
Ból nie-istnienia : o "postmodernistycznej" powieści Tomka Tryzny Michał Masłowski s. 53-67
Koncept roli w dramatach Słowackiego Michał Masłowski s. 65-75
"Kordian" Leona Schillera Michał Masłowski s. 67-79
Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych Michał Masłowski s. 125-134
"Kościół międzyludzki" w "Ślubie" Witolda Gombrowicza Michał Masłowski s. 175-187
"Tematyka pracy", Michał Masłowski [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego", Michał Masłowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Marek Regulski Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Dzieje bohatera. Teatralne wizje >>Dzidów<<, >>Kordiana<< i >>Nie-Boskiej Komedii<< do II wojny światowej", Michał Masłowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 201
Romantyzm to dziś, tylko cokolwiek dalej Magdalena Bąk Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 232-238
"Kordian et Lorenzaccio : héros modernes? : essai", Michał Masłowski, Montpellier 1999 : [recenzja] Juliusz Gromadzki Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce : rekonesans Michał Masłowski s. 359-372
"Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej komedii” do II wojny światowej", Michał Masłowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Maria Prussak Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 383-389
O interpretacji : odpowiedź na recenzję książki "Dzieje bohatera" Michał Masłowski s. 407-413