Znaleziono 209 artykułów

Maria Prussak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Przygody "Lekcji XVI" czyli O pożytkach tekstologii Maria Prussak s. 31-40
Kto napisał "Odę do młodości"? Maria Prussak s. 31-39
Horror i harmonia Maria Prussak s. 31-49
Świat pod kontrolą Maria Prussak s. 39-49
Poezja i dym Maria Prussak s. 55-68
"Robigus zjada żelazny nożyk" Maria Prussak s. 57-66
"Miasto - wieś w kulturze polskiej XIX wieku" Maria Prussak s. 62-65
Narodowe - międzynarodowe - uniwersalne : świat natury i świat kultury : na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego Aleksander Władimirowicz Lipatow Maria Prussak (tłum.) s. 71-76
"Symetryczna męka analogii i analogiczna męka symetrii", Andrzej Falkiewicz, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 73
"Dramaty Jerzego Żuławskiego", Alicja Okońska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Maria Prussak Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 85
"Polski dramat biograficzny. Próba charakterystyki gatunku", Janina Pankiewicz", "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Janina Pankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 86
"Z problemów interpretacji aktorskiej w teatrze polskim XIX wieku", Dobrochna Ratajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Maria Prussak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 89
">>Szewcy<< - świat totalnie groteskowy", Lech Sokół, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 94
">>Reżyser ma pomysły...<<", Marta Fik, Kraków 1974 : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 106
"Takie były zabawy, sporty w one lata. Szkice i felietony teatralne. 1968-1972", Józef Kelera, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 106
Mrożek apolityczny Maria Prussak s. 108-113
Czyściec Böcklina Maria Prussak s. 111-116
"Dramat i przestrzeń", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 129
"Współczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru", Irena Sławińska, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Orientacja poetycka w pierwszych estetykach sztuki radiowej. 1927-1935", Krystyna Laskowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 129
"Dialektyka istnienia tradycji literackiej", Ryszard Różanowski, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Dzbanek Grzegorza. (Glossa do >>Kordiana<<)", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 135
"Dziedzictwo i teraźniejszość", Alina Siomkajło, Stanisław Czerniak, "Litteraria" X Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Czerniak (aut. dzieła rec.) Alina Siomkajło (aut. dzieła rec.) s. 135
"Społeczeństwo! : Oto tortury najsroższe" Maria Prussak s. 139-148
"Maria Jasnorzewska pisze sztuki", Klemens Białek, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Klemens Białek (aut. dzieła rec.) s. 139
"Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?", Grzegorz Sinko, Wrocław 1977 : [recenzja] Maria Prussak Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 143
"Z dziejów dramatu skandynawskiego w Polsce", Olga Dobijanka-Witczakowa, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Prussak Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Z badań nad życiem i twórczością Józefa Jedlicza", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 146
"Pieśń Wajdeloty" w tłumaczeniu Wasilija Żukowskiego Maria Prussak s. 147-149
"Wybór recenzji teatralnych z lat 1927-1936", Oprac. K. Bartos, Zygmunt Łempicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 148
Iwan Łobojko w historii i historiografii Reda Griškaitė Maria Prussak Maksim Duškin (tłum.) s. 149-187
Tożsamość filologii Maria Prussak s. 150-153
"Ślad stopy ludzkiej na legendzie" Maria Prussak s. 153-157
Przygody filologii : przygody filologa Maria Prussak s. 153-163
"Helmuta Kajzara recepta na szczęście", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 7 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 155
"Mrożek filozof. Próba interpretacji fantastyki współczesnej", Jan Błoński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Fakty, hipotezy, domysły. W związku z artykułem Czesława Zgorzelskiego", Siemion Łanda, Tłum. J.Sidorska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 167
"Geometria kultury. (O Irzykowskim)", Sławomir Magala, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 168
"Dalszy lot zimorodka", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 169
"Mrożka >>Kordian i cham<<", Stanisław Gębala, "Dialog" nr 8 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 171
"Iryzujące aluzje", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 171
"To jest klasycyzm", Ryszard Przybylski, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Świadomość mitologiczna a literatura", Wiktoria Krzemień, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Wiktoria Krzemień (aut. dzieła rec.) s. 174
"Sienkiewicz w Łodzi 1900-1904. Z kroniki kultu", Bogdan Mazan, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych", Henryk Markiewicz, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski", Maria Barbara Stykowa, Wrocław 1980 : [recenzja] Maria Prussak Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 178
"Współczesna powieść i krytyka", Stanisław Brzozowski, wstęp: T.Burek, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Między poezją symbolizmu francuskiego a muzyką", Alojzy Pałłasz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kontakty literackie Zygmunta Kisielewskiego z Wilhelmem Feldmanem", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Senat szaleńców<<, dramat Janusza Korczaka", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Styl językowy komedii Aleksandra Fredry", Teresa Skubalanka, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 181
"Rodowód literacki", Teodor Parnicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Maria Prussak Teodor Parnicki (aut. dzieła rec.) s. 183
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Elementy sytuacji pozajęzykowej wpisane w tekst dramatu. >>W sieci<< Kisielewskiego i >>Złote runo<< Przybyszewskiego", Maria Prussak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Wędrowiec<< z lat 1884-1887. (Z dziejów powstania, działalności i upadku pisma w świetle wspomnień i nie wydanych listów Stanisława Witkiewicza)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Teatr krakowski pod dyrekcją Jakuba Apolinarego Gliksona (1885-1893)", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXIII (1977), Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 187
"Dzieła", t. 1-17, Adam Mickiewicz, red. Zbigniew Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1993-2005 : [recenzja] Jacek Brzozowski Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 187-198
Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich Maria Prussak s. 188-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kraków w twórczości literackiej Włodzimierza Tetmajera", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 188
Elementy sytuacji pozajęzykowej wpisane w tekst dramatu : "W sieci" Kisielewskiego i "Złote runo" Przybyszewskiego Maria Prussak s. 189-208
"Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918", Oprac. A.Garlicka, PAN IBL. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w., Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak s. 191
"Stanisław Brzozowski-drogi myśli", Andrzej Walicki, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Krótka historia teatru polskiego", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Paź królewski<< - dramat Juliusz Słowackiego. Z dziejów recepcji teatralnej >>Mazepy<<", Małgorzata Stolzman, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Stolzman (aut. dzieła rec.) s. 195
"Hamlet", Stanisław Wyspiański, Oprac. M. Prussak, Wrocław 1976 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 197
"Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania", Jerzy Maternicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Wokół teorii dramatu naturalistycznego", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Zabiegi Jana Augustyna Kisielewskiego wokół wydania >>Sonaty<<", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 199
"Romantyzm stale żywy? Repertuar romantyczny w teatrze XXX-lecia", Marta Fik, "Twórczość" nr 11 (1974) : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Ozimina", Wacław Berent, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Wacław Berent (aut. dzieła rec.) s. 201
"Dzieje bohatera. Teatralne wizje >>Dzidów<<, >>Kordiana<< i >>Nie-Boskiej Komedii<< do II wojny światowej", Michał Masłowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Maria Prussak Michał Masłowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"W teatrze życia. Wspomnienia z lat 1920-1980", August Grodzicki, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak August Grodzicki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Niedyskretny urok pamięci", Tadeusz Kwiatkowski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Krakowskie teatry dramatyczne XXX-lecia PRL", Halina Gembala, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Prussak Halina Gembala (aut. dzieła rec.) s. 209
"Powieść jako autokreacja", Jerzy Jarzębski, Kraków 1984 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Iwo Gall. Poszukiwania teatralne", Urszula Aszyk-Milewska, Łódź 1978 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Dzieje teatru polskiego. T.1: Wierzbicka-Michalska Karyna: Teatr w Polsce w XVIII wieku", Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak s. 209
Mickiewicz i Puszkin : portret na tle historiografii i historiozofii Aleksander Władimirowicz Lipatow Maria Prussak (tłum.) s. 211-219
"Schillerowska inscenizacja Tretiakowa: rewolucja polityczna czy teatralna?", Tadeusz Kołakowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 213
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Na progu nowego teatru. 1908-1924", Leon Schiller, Oprac. J.Timoszewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Prussak Leon Schiller (aut. dzieła rec.) s. 215
"Zanussi: moralista czasu stabilizacji", Małgorzata Szpakowska, "Dialog" nr 3 (1979) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Teatrologia w Polsce w latach 19-19", Eleonora Udalska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Z problematyki badań nad staropolskim dialogiem o Bożym Narodzeniu", Józef Smosarski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Prussak Józef Smosarski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Dwie sztuki ludowe Adolfa Dygasińskiego", Stefan Smak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Stefan Smak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Życie teatralne proletariatu polskiego", Józef Kozłowski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 217
Zofia Stefanowska (1926-2007) Maria Prussak s. 218-224
"Ostatnia droga Witkacego. Wersja ostatnia, ale nie ostateczne", Jan Brudnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 218
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Lechoń w teatrze", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Szyfman i Teatr Polski", Stanisław Marczak-Oborski, "Dialog" nr 7 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Brzozowski młody i młodopolski", Marta Piwińska, "Dialog" nr 6 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Z problematyki teatru otwartego", Janina Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Maria Prussak Janina Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 221
"Teatr Polski w Warszawie. Dzieje budynku", Barbara Król-Kaczorowska, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Barbara Król-Kaczorowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Ewangeliczny wątek Łazarza w rosyjskiej i polskiej pieśni ludowej", Hanna Lewicka, "Zeszyty Naukowe UJ" DCLXVIII. Prace Historycznoliterackie z.49 : [recenzja] Maria Prussak Hanna Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Beatryx Cenci<< - czerwona tragedia", Maria Cieśla, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224
"Białoszewski-wypowiedź i teatr", Krzysztof Rutkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"O tragedii Norwida", Sławomir Świontek,"Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T.2. Hasła osobowe P-Ż. Utwory anonimowe i ulotne", Oprac. J.Czachowska, M.K.Maciejewska, T.Tyszkiewicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Prussak s. 225
"Wśród pielgrzymów. (Szkice o modernistycznych postawach światopoglądowych)", Irena Burzacka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Prussak Irena Burzacka (aut. dzieła rec.) s. 225
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kroniki królewskie Marii Dąbrowskiej", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Dramaturgia rosyjska w Polsce na początku wieku XX", Telesfor Poźniak, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Rosyjska XIV, Opole 1975 : [recenzja] Maria Prussak Telesfor Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Krótka historia >>Mocarza<<", Maria Prussak, "Dialog" nr 2 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zainteresowanie ludem góralskim i jego kulturą umysłową w literaturze polskiej czasów Staszica i Goszczyńskiego", Zdzisław Piasecki, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Asymetria i dialog", Jurij Łotman, Tłum. S.Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Maria Prussak Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 227
Stefan Treugutt (17 kwietnia 1925 - 8 lipca 1991) Maria Prussak s. 229-236
"Współczesny teatr polski", Witold Filler, Warszawa 1976 : [recenzja] Maria Prussak Witold Filler (aut. dzieła rec.) s. 231
"Wawel->>Akropolis<<. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brooks, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 232
"Potoczny odbiór teatru", Kazimierz Kowalewicz, "Dialog" nr 9 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Kazimierz Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 233
"Wokół >>Dni listopadowych<< Zygmunta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 234
"Premiery i wydarzenia", Elżbieta Wysińska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Elżbieta Wysińska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Koncepcje teatralne Iwo Galla. Scena >>Białej ściany<<", Urszula Aszyk-Milewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 237
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< -imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dzieje teatru polskiego", Red. T.Sivert, T.3. Teatr polski od 1863 r. do schyłku XIX wieku, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Prussak s. 238
"Wokół sporu Brzozowski-Irzykowski", Jerzy Jakóbczyk, "Ruch Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 238
"Od ziarnka gorczycy do wielkiego żarcia, czyli co może znaczyć jedzenie w >>Dziadach<< i >>Wyzwoleniu<< Konrada Swiraskiego", Izabela Jarosińska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Teatr w Polsce Ludowej", August Grodzicki, Roman Szydłowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Maria Prussak August Grodzicki (aut. dzieła rec.) Roman Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Z dziejów pantomimy, czyli Pałac Zaczarowany", Janina Hera, Warszawa 1975 : [recenzja] Maria Prussak Janina Hera (aut. dzieła rec.) s. 241
"Początki teatru amatorskiego w Łodzi", Anna Kuligowska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Anna Kuligowska (aut. dzieła rec.) s. 241
"Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Prussak Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Teatr studencki w kulturze studenckiej", Sławomir Magala, "Dialog" nr 6 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 242
"Myślenie teatrem. Komentarz filozoficzny do pism teatralnych prof. S.Srebrnego", Bogusław Jasiński, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 242
"Dzieje cenzury w Rosji", Bogusław Mucha, Łódź 1994; "Świat pod kontrolą : wybór materiałów z Archiwum Cenzury Rosyjskiej w Warszawie", wybór, przekład i opracowanie Maria Prussak, indeks oprac. Aldona Kubikowska, Warszawa 1994; "Pamiętnik woźnego cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) Aldona Kubikowska (aut. dzieła rec.) Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łasiewicki (aut. dzieła rec.) s. 243-257
"Aleksander Ładnowski na prowincji. Powtórki, sprostowania, znaleziska", Jan Ciechowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum. Artium et Librorum. 8 ", Łódź 1987 : [recenzja] Maria Prussak Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 243
"Baird w teatrze", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Konstrukcja dramatów Zbigniewa Herberta", Jacek Marczyński, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (9174) : [recenzja] Maria Prussak Jacek Marczyński (aut. dzieła rec.) s. 245
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Szkic o patrzeniu i widzeniu w dramacie ekspresjonistycznym", Iwona Kotelnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Maria Prussak Iwona Kotelnicka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Teatr światła i cienia: oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych", Piotr Mitzner, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 245
"Polemika w dyptyku dramatycznym Cypriana Norwida >>Tyrtej- Za kulisami<<", Alfred Wolny, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Maria Prussak Alfred Wolny (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poznałem ich w teatrze", Bronisław Dąbrowski, Kraków 1988 : [recenzja] Maria Prussak Bronisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Próba o teatrze źródeł", Mariusz Orski "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Mariusz Orski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Biografie kresowych inteligentów", Grażyna Borkowska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Dźwigasz mię-ktoś ty?<<", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 252
"Humor i prawo. Wybrane studia krytyczne", Stanisław Brzozowski, Wybór, wstęp i oprac. T.Burek, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 252
Głos, czyli wszystko Maria Prussak s. 253-257