Znaleziono 2 artykuły

Barbara Dyduchowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Elementy narracji i konstrukcji gawędowej w twórczości nowelistycznej A.Dygasińskiego", Barbara Dyduchowa, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Dyduchowa (aut. dzieła rec.) s. 209