Znaleziono 16 artykułów

Tadeusz Zienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjskie życie kulturalno-literackie w Pińsku 1918-1939 Tadeusz Zienkiewicz s. 7-18
Anton Dombrowski w Polsce Tadeusz Zienkiewicz s. 71-80
Literatura rosyjska na łamach biuletynu Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie "Balticoslavica" (1933-1938) Tadeusz Zienkiewicz s. 85-96
"И нас изгнанников в молитвах помяни..." : o poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej Tadeusz Zienkiewicz s. 117-128
Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914 : zarys problematyki Tadeusz Zienkiewicz s. 149-156
Sergiusz Kułakowski : popularyzator literatury polskiej w środowisku emigracji rosyjskiej Tadeusz Zienkiewicz s. 151-160
Białorusini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 173-183
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Tadeusz Zienkiewicz s. 193-194
Obchody setnej rocznicy śmierci Puszkina na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej Tadeusz Zienkiewicz s. 253-262
Poeci emigracji rosyjskiej i ich zainteresowanie literaturą polską : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 265-276
"Młoda Polska wileńska", Andrzej Romanowski, Kraków 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Zawartość literacka prasy rosyjskiej w Wilnie w latach 1919-1939 : (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań) Tadeusz Zienkiewicz s. 276-290
Radoszkowicze i okolice : centrum białoruskiego odrodzenia narodowego : (rekonesans) Tadeusz Zienkiewicz s. 317-328
Zawartość literacka prasy polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w XIX i początkach XX wieku : (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań) Tadeusz Zienkiewicz s. 325-335
"Jan Kasprowicz. W siedemdziesięciolecie śmierci. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej, Olsztyn 17-19 X 1996", pod red. Jana Kaczyńskiego, Olsztyn 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 336-340
Śladami ojca : Władysław Mickiewicz na Białorusi w roku 1861 Tadeusz Zienkiewicz s. 341-352