Znaleziono 16 artykułów

Krystyna Korotajowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego Krystyna Korotajowa s. 19-24
"Socjo-kulturalna problematyka książki kieszonkowej we Francji", Jerzy Falicki [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Jerzy Falicki (aut. dzieła rec.) s. 130
"Niemieccy wydawcy i bibliotekarze jako popularyzatorzy literatury polskiej w XIX i XX w.", Othmar Feyl [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Othmar Feyl (aut. dzieła rec.) s. 132
"Rozwój literatury fantastycznonaukowej i jej funkcji społecznej", Miroslava Genciova [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Miroslava Genciova (aut. dzieła rec.) s. 132
"Książka popularnonaukowa i jej recepcja", Tadeusz Gołaszewski [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Tadeusz Gołaszewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Czytelnik w nauce o literaturze. Zarys historii problemu", Krzysztof Migoń [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krzysztof Migoń (aut. dzieła rec.) s. 134
"Znajomośc dzieł Justusa Lipsiusa w Krakowie w XVII w.", Renata Żurkowa [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 136
"Wiersze Józefa Kobylańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego- zapomnianych poetów Oświecenia", Wybór, oprac., wstęp i komentarze E.Aleksandrowska, Wrocław 1980 : [recenzja] Krystyna Korotajowa s. 156
"Mikołaj Rej w prozie historycznej pierwszej połowy XIX w. / Z dziejów recepcji twórczości Reja Krystyna Korotajowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 158
500-lecie narodzin sztuki drukarskiej w Polsce Krystyna Korotajowa s. 160-166
Alodia Kawecka-Gryczowa 11 VIII 1903 - 16 VI 1990 Krystyna Korotajowa s. 184-191
"Maciej Wirzbięta- wydawca Reja", Elżbieta Stankiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 184
Irena Rostkowska Krystyna Korotajowa s. 211-213
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 235
"Drukarze dawnej Polski" na tle słowników drukarzy", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 255