Znaleziono 5 artykułów

Henryk Gradkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Poezja Mickiewicza w szkole Henryk Gradkowski Gertruda Wichary s. 95-106
"Obraz Polski w liryce Jarosława Iwaszkiewicza", Henryk Gradkowski, "Litteraria" XVIII (1987) : [recenzja] Anna Buchwald Henryk Gradkowski (aut. dzieła rec.) s. 259
Epistolarne świadectwa miłości synowskiej : Zygmunt Krasiński – Wincenty Krasiński Henryk Gradkowski s. 309-324
"Poezja Mickiewicza w szkole", Gertruda Wichary, Henryk Gradkowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Gradkowski (aut. dzieła rec.) Gertruda Wichary (aut. dzieła rec.) s. 380