Znaleziono 17 artykułów

Wojciech Ligęza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Metafory moralisty - o poezji Tadeusza Sułkowskiego Wojciech Ligęza s. 21-34
Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej Wojciech Ligęza s. 27-39
Obrazy domu w twórczości Czesława Bednarczyka Wojciech Ligęza s. 28-41, 293
    Zacytuj
  • Udostępnij
Fascynacje i egzorcyzmy : Tuwim i twórczość Tuwima w kręgu pisarzy emigracyjnych Wojciech Ligęza s. 35-60
"Rok polski" w liryce Beaty Obertyńskiej Wojciech Ligęza s. 55-73
Bruno Schulz : sprawozdanie z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Ligęza s. 58-59
Marzenie o lepszym świecie Wojciech Ligęza s. 67-78
Jerozolima i Babilon : miasta poetów emigracyjnych Wojciech Ligęza s. 81-92
Uczta instynktów i lekcja historii : o twórczości Mariana Czachnowskiego Wojciech Ligęza s. 86-104
Literatura emigracyjna i historia literatury Wojciech Ligęza Józef Bujnowski (aut. dzieła rec.) s. 104-109
Przepustowość owiec : rozmowa z Wisławą Szymborską Wojciech Ligęza Wisława Szymborska s. 151-154
"Między powieścią przygodową a powiastką filozoficzną. O >>Ucieczce na południe<< S. Mrożka", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 162
"Przesądzeni. >>Monolog dla Kassandry<< Wisławy Szymborskiej", Wojciech Ligęza, "Prace Naukowe UŚl." nr 328. Prace Historycznoliterackie 14, Katowice 1979 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 222
"Podróże, nostalgiczne krajobrazy, epitafia. (O poezji Aleksandra Janty)", Wojciech Ligęza, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 223
"Jaśniejsze strony katastrofy : szkice o twórczości poetów emigracyjnych", Wojciech Ligęza, Kraków 2001 : [recenzja] Paweł Tański Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Nowe książki o emigracji Janusz Kryszak Wojciech Ligęza (aut. dzieła rec.) Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 263-266