Znaleziono 8 artykułów

Irena Socha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939 Irena Socha s. 49-56
"Czasopisma dla młodzieży : literatura piękna : wychowanie literackie : (1918-1939)", Irena Socha, Katowice 1990 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 1, "Konteksty i uwarunkowania", pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010 ; "Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 2, "Narzędzia i formy funkcjonowania", pod red. I. Sochy, Katowice 2010 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-119
"Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918-1930", Irena Socha, Katowice : [recenzja] Jacek Szczerbiński Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji", red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Irena Socha, Katowice 1996 : [recenzja] Agnieszka Paja Krystyna Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"<<Przykładne, użyteczne i zabawne>> : O polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Irena Socha, Katowice 2001 : [recenzja] Katarzyna Tałuć Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918-1939", Irena Socha, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 369