Znaleziono 11 artykułów

Janusz Skuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w "Dziadach" Janusz Skuczyński s. 5-47
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
"Książę Homburgu" Kleista - pruski "Kordian" Janusz Skuczyński s. 51-60
"„Świat z tajemnic wyspowiadany...” : studia o „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego", pod red. Marii Kalinowskiej, Janusza Skuczyńskiego i Magdaleny Bizior, Toruń 2006 : [recenzja] Elżbieta Nowicka Magdalena Bizior (aut. dzieła rec.) Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu : Słowacki-Mickiewicz-Krasiński", Janusz Skuczyński, Toruń 1993 : [recenzja] Zbigniew Przychodniak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Romantyczne światy : czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego", Włodzimierz Próchnicki, indeks oprac. Maria Próchnicka, Kraków 1992 : [recenzja] Janusz Skuczyński Maria Próchnicka (aut. dzieła rec.) Włodziemierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 239-241
">>Lilla Weneda<< z >>ariostycznym uśmiechem<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 264
">>Balladyna<<, czyli >>z chłopa król<<", Janusz Skuczyński, "Ruch Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Anna Bujnowska Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 300
"Akcja napięć emocjonalnych w >>Odprawie posłów greckich<<", Janusz Skuczyński, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 307
"Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w >>Dziadach<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 350
">>Jezda do Moskwy<<. Panegiryczne epicko-heroiczne i parenetyczne przekształcenia >>Rymowanej Kroniki<<", Janusz Skuczyński, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 404
    Zacytuj
  • Udostępnij