Znaleziono 3 artykuły

Danuta B. Ossowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
"Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość", Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Danuta B. Ossowska Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Współpraca zesłańców kaukaskich z polskimi czasopismami literackimi w pierwszej połowie XIX wieku", Danuta B. Ossowska, "Slavia Orientalis" nr 1 (1984) : [recenzja] Elżbieta Pułka Danuta B. Ossowska (aut. dzieła rec.) s. 320