Znaleziono 2 artykuły

Leon Kowalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
"Poezja polityczna Stanisława Wodzickiego", Leon Kowalewski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Leon Kowalewski (aut. dzieła rec.) s. 165