Znaleziono 8 artykułów

Marian Śliwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Subiektywizm w "Sonetach krymskich" Marian Śliwiński s. 15-22
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Tradycja antyczno-chrześcijańska w "Irydionie" Marian Śliwiński s. 33-52
Ignacy Krasicki jako przeciwnik Arystotelesa Marian Śliwiński s. 77-97
"Opozycja Południa i Północy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego", Marian Śliwiński, "Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne" Filii UW w Białymstoku Z.6. Humanistyka T.II, Białystok 1973 : [recenzja] Łucja Ginko Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Krasiński o ideale kobiety", Marian Śliwiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 267
"Antyk i chrześcijaństwo w twórczości Zygmunta Krasińskiego", Marian Śliwiński, Słupsk 1986 : [recenzja] Maria Kalinowska Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 367-375
"Subiektywizm w >>Sonetach krymskich<<", Marian Śliwiński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 412