Znaleziono 6 artykułów

Bronisława Woźniczka-Paruzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Polska biblioterapia w sieci : subiektywna ocena korzyści i zagrożeń Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 80-94
Z dziejów popularnych "historii dla ludu" doby Romantyzmu Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 93-106
Brodnica jako ośrodek wydawniczy druków polskich w okresie zaboru pruskiego Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 121-137
Osoby z niesprawnościami czytelniczymi w bibliotece : sygnalizacja problemu Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 405-423
Od języka migowego do książki czarnodrukowej : o kształtowaniu sprawności czytelniczej osób niesłyszących Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 633-649