Znaleziono 12 artykułów

Ewa Owczarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
Z powodu kołka historia o... bezwzględności historii : próba ponownego odczytania "Historii kołka w płocie" Kraszewskiego Ewa Owczarz s. 25-45
"Morituri" - przedmiotowość i tendencja Ewa Owczarz s. 81-104
"Mickiewicz-Słowacki-Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty", pod red. Ewy Owczarz, Jerzego Smulskiego, Łowicz 2001 : [recenzja] Łukasz Skowroński Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 135-141
">>Tam gdzie natura wskazywała wzór<< -o niektórych sposobach kreowania postaci przez J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Międzywojenna powieść perswazyjna", Krystyna Jakowska, Warszawa 1992 : [recenzja] Ewa Owczarz Jerzy Smulski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Zdziwienia Kraszewskiego", pod red. Marty Zielińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Ewa Owczarz Marta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 212-222
"Między retoryką a dowolnością : wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym", Ewa Owczarz, Toruń 1993 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Tendencje, moralizatorstwo, dydaktyka J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska", 24, Toruń 1985 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 247
"Kraszewski, Orzeszkowa, Prus o powieści. Studium porównawcze", Ewa Owczarz, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Styl retoryczny a społeczna dydaktyka powieści Kraszewskiego. (W świetle wybranych powieści społeczno-obyczajowych z lat 50-tych)", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Z powodu kołka historia o ... bezwzględności historii. Próba ponownego odczytania", Ewa Owczarz, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Zieliński Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 407