Znaleziono 8 artykułów

Krystyna Korzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki Ossolineum z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza Krystyna Korzon s. 107-112
Zaniechana oferta nabycia rękopisu "Pana Tadeusza" przez Ossolineum : cztery listy Władysława Mickiewicza do Jerzego Lubomirskiego Krystyna Korzon s. 171-177
"Wojciech Kętrzyński 1838-1918", Krystyna Korzon, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 235
"Nieznane listy emigracyjne Joachima Lelewela do Seweryna Gałęzowskiego", Krystyna Korzon, "Ze Skarbca Kultury" z.34 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 293
"Dyrektura Ossolineum w latach 1851-1918", Krystyna Korzon, "Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich" T. 8, 1973 : [recenzja] Janusz Jasiński Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Szrenica Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 374-377
Polonica w "Ecyklopedii" Diderota Krystyna Korzon s. 1072-1081