Znaleziono 3 artykuły

Halina Cieślakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Charakteryzacja językowa postaci w powieści polskiej w latach 1800-1831", Halina Cieślakowa, Gdańsk 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 115
"Mikołaj Rej w prozie historycznej pierwszej połowy XIX w. / Z dziejów recepcji twórczości Reja Krystyna Korotajowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uwagi o wymowie w stylistykach pozytywizmu", Halina Cieślakowa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 163