Znaleziono 2 artykuły

Othmar Feyl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Niemieccy wydawcy i bibliotekarze jako popularyzatorzy literatury polskiej w XIX i XX w.", Othmar Feyl [w:] Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Othmar Feyl (aut. dzieła rec.) s. 132
"Die Universität Frankfurt (Oder) in der Bildungsgeschichte des östlichen Europas", Othmar Feyl, Frankfurt (Oder) 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Othmar Feyl (aut. dzieła rec.) s. 723-724