Znaleziono 16 artykułów

Alodia Kawecka-Gryczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podróże naukowe Alodia Kawecka-Gryczowa Wacław Kubacki s. 18-21
W Bibliotece Narodowej Alodia Kawecka-Gryczowa s. 41-48
Poszukiwania w bibliotekach Budapesztu. Alodia Kawecka-Gryczowa s. 64-67
Bronisław Kocowski (2 V 1907 - 19 IX 1980) Alodia Kawecka-Gryczowa s. 127-131
O poczytności utworów Andrzeja Dębowskiego Alodia Kawecka-Gryczowa s. 155-159
"Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku", pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Alodia Kawecka-Gryczowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 179-181
"O poczytności utworów Andrzeja Dębowskiego", Alodia Kawecka-Gryczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 230
Z warsztatu Kazimierza Piekarskiego : listy z lat 1936-1937 Alodia Kawecka-Gryczowa s. 251-260
"Drukarze dawnej Polski" na tle słowników drukarzy", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 255
"Biblioteka ostatniego Jagiellona: pomnik kultury renesansowej", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 288
"Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Dzieje i bibliografia", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 317
Irmina Śliwińska (19 grudnia 1900 - 20 lutego 1967) [nekrolog] Alodia Kawecka-Gryczowa s. 317-323
"Polonia Typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. 9, Maciej Wirzbięta", oprac. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 331
"Drukarze dawnej Polski od XVI do XVIII wieku, t. 1, cz. 1", praca zbiorowa pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Sławomir Gawlas Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 363-364
"Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia", zeszyt VIII: "Aleksander Augezdecki, Królewiec-Szamotuły 1549-1561 (?)", oprac. Paulina Buchwald-Pelcowa, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 535-537
Fragmenta Alodia Kawecka-Gryczowa s. 970-991