Znaleziono 17 artykułów

Leszek Kukulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Leszek Kukulski s. 8-23
Paremiografia "Moraliów" Wacława Potockiego Leszek Kukulski s. 116-129
Nowe egzotyki Leszek Kukulski s. 131-135
Zbylitoviana Leszek Kukulski s. 163-171
"Andrzeja Morsztyna sonet >>Do trupa<<", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Precjoza Morsztynowskie (II)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Precjoza Morsztynowskie (III)", Leszek Kukulski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Anna Janina Sobolewska Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 191
Dookoła "Pokuty w kwartanie" Leszek Kukulski s. 195-227
"Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu. 1582-1584", Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 'Sierotka', opracował Leszek Kukulski, Warszawa 1962, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 254, 6 nlb. + 9 wklejek ilustr. i 1 mapka : [recenzja] Stanisław Drewniak Marian Kaczmarek Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (aut. dzieła rec.) s. 196-199
Corrigenda do "Utworów zebranych" Jana Andrzeja Morsztyna Leszek Kukulski s. 201-208
"Czego ja nie lubię" : nieznany wiersz Anieli Dembowskiej Leszek Kukulski s. 207-212
"Corrigenda do >>Utworów zebranych<< Jana Andrzeja Morsztyna", Leszek Kukulski, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Muza domowa", Zbigniew Morsztyn, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, wydanie krytyczne spuścizny literackiej, s. 379, 1 nlb.; t. 2, s. 313, 1 nlb. : [recenzja] Leszek Kukulski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 248-257
Wino, psy, heretyk i komentatorzy : anatomia jednej przypowieści Wacława Potockiego Leszek Kukulski s. 539-550
"Rękopis znaleziony w Saragossie", Jan Potocki, wstęp napisał Marian Toporowski, ilustrował Antoni Uniechowski, «Czytelnik», 1950, t. 1, s. 313, 3 nlb.; t. 2, s. 253, 3 nlb.; t. 3, s. 268, 4 nlb. : [recenzja] Leszek Kukulski Jan Potocki (aut. dzieła rec.) Marian Toporowski (aut. dzieła rec.) Antoni Uniechowski (aut. dzieła rec.) s. 615-618
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651
"Dzieła", t. I-III, Wacław Potocki, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 782-783