Znaleziono 19 artykułów

Jan Dürr-Durski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wacław Potocki a literatura mieszczańska Jan Dürr-Durski s. 3-27
"Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował" : (Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV) Jan Dürr-Durski s. 29-39
Żabczyc, jakiego nie znamy : "Kolęda poborowa" z roku 1627 Jan Dürr-Durski s. 73-97
"Pieśni Zbigniewa Morsztyna", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Himanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował. Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV", Jan Dürr-Durski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Wyspiański, jak się o nim nie mówi", Jan Dürr-Durski, Stefan Durski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Durski (aut. dzieła rec.) Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 157
Stanisław Herakliusz Lubomirski w czasie spisku przeciwko Janowi III : paszkwile na Stanisława Antoniego Szczukę Jan Dürr-Durski s. 179-191
"Od manieryzmu do baroku", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971): [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Poezje", Daniel Naborowski, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 298, 2 nlb. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Daniel Naborowski (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Antitemiusz [tytuł oryginału: "Antithemius"]. Jezuicki dramat szkolny", z rękopisu biblioteki w Upsali wydał Jan Dürr-Durski, tekst oryginału opracowała i opatrzyła komentarzem Lidia Winniczuk, przełożył Leon Joachimowicz, konsultant naukowy Marian Plezia, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 233, 3 nlb., 2 wkładki ilustracyjne : [recenzja] Janusz Tazbir Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Leon Joachimowicz (aut. dzieła rec.) Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Muza domowa", Zbigniew Morsztyn, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, wydanie krytyczne spuścizny literackiej, s. 379, 1 nlb.; t. 2, s. 313, 1 nlb. : [recenzja] Leszek Kukulski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 248-257
"Muza domowa", przedmowa, Zbigniew Morsztyn, autor przedmowy: Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 5-97 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Pisma wybrane", t. 1-2, Wacław Potocki, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 452+323 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 260-267
Na marginesie wydania "Poezji" Daniela Naborowskiego : odpowiedź na recenzję L. Szczerbickiej-Ślek Jan Dürr-Durski s. 315-318
Jeszcze w sprawie Daniela Naborowskiego : (w odpowiedzi na recenzję) Jan Dürr-Durski s. 365-367
Kiedy powstał Naborowskiego przekład "Pieśni" Lobwassera Jan Dürr-Durski s. 429-430
"Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce", Jan Dürr-Durski, Łódź 1966, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 63, s. 234, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. oraz 1 karta erraty : [recenzja] Władysław Czapliński Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 590-596
"Muza domowa", t. 1-2, Zbigniew Morsztyn, opracował i przedmową opatrzył Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Wydanie krytyczne śpuścizny poetyckiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 379, 1 nlb.; 313, 1 nlb. : [recenzja] Adam Jarosz Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 651-659
Stanisław Morsztyn Jan Dürr-Durski s. 766-795