Znaleziono 17 artykułów

Ryszard Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Ryszard Wojciechowski s. 15-27
Folklor lat wojny i okupacji Ryszard Wojciechowski s. 33-35
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1957-1961 Ryszard Wojciechowski s. 50-65
Posiedzenia Rady Naukowej Ryszard Wojciechowski s. 55-57
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Ryszard Wojciechowski s. 67-68
W osiemdziesiątym roku istnienia Towarzystwa - zagajenie dyskusji Ryszard Wojciechowski s. 77-89
Julian Krzyżanowski (4 VII 1892 - 19 V 1976) Ryszard Wojciechowski s. 95-101
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Lud białoruski" Michała Fedorowskiego Ryszard Wojciechowski s. 117-119
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w okresie od września 1976 do czerwca 1978 przedstawione na Zjeździe Delegatów Towarzystwa w Łomży 16 września 1978 r. Ryszard Wojciechowski s. 129-134
Stanisław Świrko Ryszard Wojciechowski s. 143-149
Zjazd delegatów oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Ryszard Wojciechowski s. 151-153
Spotkanie Prezesów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Ryszard Wojciechowski s. 155-159
Na przedprożu XXI wieku: sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 1995-1998 Ryszard Wojciechowski s. 173-181
"Materiały z pierwszego okresu polskich zainteresowań folklorystycznych", Ryszard Wojciechowski [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Słownik folkloru polskiego", pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego, autorzy haseł: Ludwik Bielawski, Andrzej Biernacki, Ludwik Brożek, Teresa Brzozowska, Jerzy Darowski, Ryszard Górski, Czesław Hernas, Edmund Jankowski, Helena Kapełuś, Julian Krzyżanowski, Leszek Kukulski, Elżbieta Stankiewicz, Ryszard Wojciechowski, redaktor naukowy Helena Kapełuś, Warszawa 1965, Wiedza Powszechna, s. 488 + 18 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Czesław Hernas Ludwik Bielawski (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Ludwik Brożek (aut. dzieła rec.) Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Darowski (aut. dzieła rec.) Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) Ryszard Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 645-651