Znaleziono 5 artykułów

Wacław Potocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kur kilka... Wacław Potocki s. 92, 92-0
"Wacława Potockiego Moralia (1688)", wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś, [Kraków] 1915-1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Pisma wybrane", t. 1-2, Wacław Potocki, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 452+323 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 260-267
"Ogród Fraszek", T. I-II, Wacław Potocki, wyd. Aleksander Brückner, Lwów 1907 : [recenzja] Stanisław Turowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 651-656
"Dzieła", t. I-III, Wacław Potocki, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 782-783