Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 150
Biuletyn Polonistyczny
1971, Tom 14, Numer 41

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenia Zakładu Historii Literatury Oświecenia we Wrocławiu w roku akademickim 1970 s. 9-11
Problemy polskiego romantyzmu : sprawozdanie z konferencji naukowej. s. 11-15
Konferencja słowiańskiej metryki porównawczej. s. 19-21
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 21-38
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. s. 39-46
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 46-52
Polonistyka w świecie (II). s. 83-104
Polonistyka na Białorusi. s. 104-106
Materiały nadesłane. s. 106-108
Noty informacyjne. s. 109
"Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie", Edward Balcerzan, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 110
"Śladami wielkich mówców. Z teorii i praktyki wygłaszania przemówień", Władysław Dajewski, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Władysław Dajewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Studia i rozprawy", Maria Dłuska, Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 112
"Kniaźnin jako poeta liryczny", Teresa Kostkiewiczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]. Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 112
"Główne problemy wiedzy o literaturze", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 114
"Narodziny powieści poetyckiej w Polsce", Marian Maciejewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Sztuka interpretacji. Wybór i opracowanie...", Henryk Markiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia", Henryk Markiewicz, Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 116
"Teoria literatury", René Wiellek, Austin Warren, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Austin Warren (aut. dzieła rec.) René Wiellek (aut. dzieła rec.) s. 118
"Pozycja narratora w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej", Anna Martuszewska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, Wrocław 1970 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 120
"Autotematyczność i dystans czasowy w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Język i sposób narracji w "Soli ziemi" Wittlina jako środki wprowadzenia ukształtowań ekspresjonistycznych w obręb powieści realistycznej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 122
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Powieść a dziennik intymny", Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 122
"Słowacki" Juliana Wołoszynowskiego i "Płomień róży" Stefana Flukowskiego a konwencje powieści biograficznej", Maria Jasińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Związki między poezją i prozą", Zdzisław Jastrzębski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Najściślejsze zależności". Koncepcja osobowości w książce Zofii Nałkowskiej "Niedobra miłość", Hanna Kirchner, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Kirchner Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 126
"Moja córeczka" Tadeusza Różewicza. / Próba odczytania Elżbieta Jaworska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Funkcja archaizacyjna metaforyki "Popiołów", Jerzy Paszek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 128
"Narrator i narracja w "Bramach raju" i "Idzie skacząc po górach" Jerzego Andrzejewskiego", Jerzy Poradecki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 128
"Elementy poetyki Młodej Polski w powieściach lat 1918-1928. / Na wybranych przykładach Hanna Filipkowska Jerzy Rozental (aut. dzieła rec.) s. 130
"Wobec mitu zagrożenia Zachodu. O "Palę Paryż" B. Jasieńskiego", Marian Rawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 130
"Bruno Schulz a nadrealizm", Jerzy Spejna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Spejna (aut. dzieła rec.) s. 132
"Elementy teatralne w powieściach Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 132
"O "Złotych oknach" Adolfa Brudnickiego", Helena Zaworska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 134
"Tadeusz Borowski- fenomenologia systemu", Andrzej Werner, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Andrzej Werner Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 134
"Tragiczność" i " drwina" w świadomości "pokolenia 1910", Zbigniew Żabicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Helena Zaworska Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Bergson a program poetycki Leśmiana", Jan Błoński, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 136
"Słowo i pieśń. / Leśmiana poezja o poezji Izabela Jarosińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Adresat ballad Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Teoria i praktyka. / Wokół Leśmianowskiej wizji teatru Ewa Szary Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Metafizyka Leśmiana", Zdzisław Łapiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Słowotwórstwo na usługach filozofii", Ewa Olkuśnik, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Ewa Olkuśnik (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pośmiertna w głębi jezior maska", Ireneusz Opacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 142
"Niepochwycień. / Motyw regresu w poezji Leśmiana Jacek Trznadel Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 144
"Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej", Maria Podraza- Kwiatkowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Maria Podraza- Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Odczłowieczając duszę". / "Topielec" Bolesława Leśmiana na tle porównawczym Izabela Jarosińska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 146
"Poezja twórczych potęg natury", Artur Sandauer, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 146
"U źródeł stylu erotyków Lesmiana", Teresa Skubalanka, Warszawa 1971 : [recenzja]. Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 148
"Semantyka poetycka Leśmiana", Janusz Sławiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Preliminaria do "Klechd" Leśmiana", Roman Zimand, Warszawa 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 150
"Gatunek a rodzaj literacki. Trudności metodologiczne", Jan Trzynaldowski, Wrocław 1970 : [recenzja]. Jan Trzynaldowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"O języku "lingwistycznej" poezji, Tymoteusza Karpowicza", Hanna Walińska, "Nurt" nr 3 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Rodzaje narracji", Wayne C. Booth, Chicago 1961 : [recenzja] Ignacy Sieradzki Wayne C. Booth (aut. dzieła rec.) s. 152
"O typologii w powieści", Aleksander Flaker, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Aleksander Flaker (aut. dzieła rec.) s. 154
"Retoryka i ideologia w "Tajemnicach Paryża" Eugeniusza Sue", Umberto Eco, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 154
"Jan Baudouin de Courtenay a poetyka formalistów", Zygmunt Saloni, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 158
"O pojęciu groteski", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" R. XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sielanka końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieju wobec polskiej tradycji gatunku", Anna Dobakówna, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) s. 160
"List poetycki w świadomości literackiej XVIII i XIX wieku", Karol Kresmer, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Ewa Szary Karol Kresmer (aut. dzieła rec.) s. 160
"Pomniki i wiersz. Pamiątka i poezja na przełomie Oświecenia i Romantyzmu", Ireneusz Opacki, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 162
"Tradycje epiki ariostyczno-wielandowskiej w "Grażynie", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne" T. XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie", Maria Janion, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 164
"Start. O wczesnej poezji Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 164
"Napowietrzne granice", Seweryn Pollak, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 166
"Pojęcie czystej formy", Konstanty Puzyna, "Twórczość" R. XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 166
"Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 168
"Mikołaj Rej", Jerzy Starnawski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Wespazjan Kochowski- poeta "naznaczony", Czesław Hernas, Wrocław 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 170
"Trzy wizerunki Albertusa", Ludwika Ślęk, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 170
"Rola literatury w opinii Reja i jego współczesnych", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Spory o retorykę w XVI w. a twórczość Mikołaja Reja", Stefan Zabłocki, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z problemów Rejowskiego epigramatu", Maria Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Historia w Landzie" nie jest utworem Reja", Maria Karplukówna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 174
"Uwagi o retoryce i rytmie w prozie Mikołaja Reja", Mieczysław Korolko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 176
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Niektóre zagadnienia edytorstwa Reja", Maria Renata Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 178
"Recepcja Reja w literaturze staropolskiej", Stefan Nieznanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Stefan Nieznanowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Bruegel polskiej literatury", Ewa Ostrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Mikołaj Rej w walce o literacki język narodowy", Barbara Otwinowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja]. Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dialog i wizerunek. Dwa dominujące typy wypowiedzi w poetyce Reja", Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Janusz Pelc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 182
"Osobliwe zdania względne Reja. / Przyczynek do charakterystyki języka Barbara Otwinowska Krystyna Pisarkowa (aut. dzieła rec.) s. 182
"Maciej Wirzbięta- wydawca Reja", Elżbieta Stankiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Elżbieta Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 184
"Z doświadczeń bibliografa Reja", Irena Rostkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Rostkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Działalność gospodarcza Mikołaja Reja", Jerzy Topolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" i "Kupiec". Problemy dialogu i dramatu", Jerzy Ziomek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 186
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 188
"W sprawie miejsca urodzenia Samuela ze Skrzypny Twardowskiego", Władysław Magnuszewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Barbara Otwinowska Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Od manieryzmu do baroku", Jan Dürr-Durski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971): [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Koncepcja literatury walczącej w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 190
'Sarmatyzm oświecony. 1. Prosaicy i ideologowie", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dynastia literacka Leszczyńskich. / Kartka z dziejów poezji okolicznościowej w Polsce w. XVII Elżbieta Sarnowska Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Romans Kraszewskiego z wiedenką", Antoni Trepiński, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Antoni Trepiński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 196
"Ezoriare aliquis nostris ex ossibus ultor", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 196
"Powstanie listopadowe w poezji rosyjskiej", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek None Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 198
"Dzienniki departamentowe w czasach Księstwa Warszawskiego / 1808-1815 Andrzej Notkowski Marian Kallas (aut. dzieła rec.) s. 198
"Zagadki mickiewiczowskie", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 200
"Młodopolski portret artysty", Andrzej Makowiecki, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Andrzej Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 202
"Cyganeria Młodej Polski", Tomasz Weiss, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 202
"Problematyka stylizacji ludowej na przykładzie "Betlejem polskiego" Lucjana Rydla", Lesław Tatarowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Niektóre źródła popularności "Trylogii" Sienkiewicza", Stanisław Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Świadomość estetyczna i program pisarski Stefana Żeromskiego w latach 1900-1918", Zdzisław Adamczyk, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Jerzy J. Kądziela Zdzisław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 206
"Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. Listy do młodego przyjaciela", Stanisław Fita, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 208
"Przegląd periodyków fachowych w Królestwie Polskim / 1864-1885 Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 208
"Poezja Władysława Broniewskiego", Tadeusz Bujnicki, Kraków 1970 : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Stefana Żeromskiego listy z Raperswilu", Zdzisław J. Adamczyk, "Twórczość" T.XXVII (1971) : [recenzja] Jerzy J. Kądziela Zdzisław J. Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 210
"Pamiętnik krytyczny", Andrzej Lam, Kraków 1970 : [recenzja] Stefania Bańcer Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 212
"Maria Dąbrowska. Kronika życia", Ewa Korzeniewska, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Współczesna literatura polska. 1939-1969", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214
"Zapiski bez daty", Julian Przyboś, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 214
"Teatr niekonsekwencji", Tadeusz Różewicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Różewicz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Pół wieku. Literaci", Jerzy Putrament, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 216
"Jedna strona medalu. Niektóre felietony, recenzje, utwory poważne i niepoważne publikowane w latach 1918-1968", Antoni Słonimski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Antoni Słonimski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Informacyjne agencje prasowe w Polsce. 1926-1939", Eugeniusz Rudziński, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Eugeniusz Rudziński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Odkrycie Bałtyku w literaturze", Stanisław Telega, Poznań 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Telega (aut. dzieła rec.) s. 220
"Życie literackie w Polsce w latach 1944-1969", Marian Stepień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 220
"Książę Józef Poniatowski. Stereotypowy obraz bohatera", Jerzy Cieślikowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Pejzaż Wrocław. Zagadnienie obrazu miasta we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie prozy o Wrocławiu", Andrzej Cieński, Wrocław 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Podlądy Teodora Parnickiego na powieść historyczną / 1928-1939 Izabela Jarosińska Jan Litwinek (aut. dzieła rec.) s. 224
"Debiut teatralny Witkacego", Janusz Degler, Wrocław 1970 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Teatr Różewicza- opisanie formy", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 226
"Poprawki do polskiego rodowodu Apollinaire'a", Zdzisław Ryłko, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Zdzisław Ryłko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Brzozowskiego droga do niepodległości", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 228
"Choromański i Mimesis", Seweryna Wysłouch, "Nurt" nr 2 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 230
"Poeta, jego czas i ziemia", Stanisław Barańczak,'Odra" R.VI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Epos i liryka współczesnej Rosji. Włodzimierz Majakowski i Borys Pasternak", Maryna Cwietajewa, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maryna Cwietajewa (aut. dzieła rec.) s. 232
"Bunt wybłyskujący z wiersza", Feliksa Lichodziejewska, "Odra" nr 3 (1971) : [recenzja] Feliksa Lichodziejewska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 232
"Listy Lucjana Rydla do Konstantego Mariana Górskiego", "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 234
"Zmowa obojętnych", Mieczysław Orski, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Giełda literacka", Janusz Maciejewski, "Odra" nr 4 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Forma przestrzenna w literaturze nowoczesnej", Joseph Frank, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Joseph Frank (aut. dzieła rec.) s. 236
"Doktryna artystyczna Mieczysława Szczuki", Andrzej Turowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Pigoń", Andrzej Paluchowski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Żołnierz Polski" XII 1918- IV 1919", Jan Pytel, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T.X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Jan Pytel (aut. dzieła rec.) s. 238
"Przyboś wobec Mickiewicza", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Od historii do przygody. / Z problemów powieściopisarstwa Piotra Choynowskiego Dobrosława Świerczyńska Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 240
"O prawdziwy obraz wsi. / Z dyskusji krytycznoliterackich lat trzydziestych Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 242